سه‌شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۷

خانم مریم رجوی تصویب لایحه حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان را یك پیروزی تاریخی برای مردم و مقاومت ایران توصیف كرد

از سایت سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران www.mojahedin.org




خانم مریم رجوی تصویب لایحه حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان را یك پیروزی تاریخی برای مردم و مقاومت ایران توصیف كرد

بر اتحاديه اروپاست كه بلادرنگ حذف نام مجاهدين از ليست را رسما اعلام نمايد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی تصویب لایحه حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان را كه در هردو مجلس عوام واعیان به اتفاق صورت گرفت، یك پیروزی تاریخی برای مردم و مقاومت ایران توصیف كرد و گفت: این موفقیت بزرگ را به ملت ایران و به همه مجاهدان و رزمندگان راه آزادی و به همه اعضای شورا و فعالان و یاران مقاومت و به خصوص به رهبر مقاومت تبریك می گویم. در باره پیام مسعود كه نیمه شب گذشته بلافاصله پس از تصویب لایحه مربوط به مجاهدین در مجلسین انگلستان پخش شد،فقط میگویم كه این پیروزی و سرفرازی ملی و میهنی نتیجه صحت استراتژی و خطوط پی‌ریزی شده توسط خود اوست. رئیس جمهور برگزیده مقاومت افزود: حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان را هم چنین باید به حامیان مجاهدین و مقاومت ایران در مجلسین انگلستان بویژه به 35 عضو مجلس عوام و اعیان كه دولت انگلیس را بخاطر این ممنوعیت غیرعادلانه به چالش كشیدند، تبریك گفت. براستی كه آنان وجدان بیدار مردم انگلستان را كه در اعتراض به این بیعدالتی بر شوریدند، نمایندگی می كنند. مجلسین عوام و اعیان انگلستان شب گذشته شاهد صحنه یك دفاع تاریخی و باشكوه از عدالت و حق مردم ایران برای مقاومت، توسط نمایندگان هر دو مجلس بود. یك صف آرایی قدرتمند از نمایندگانی كه با افتخار در حمایت از مجاهدین و مقاومت مردم ایران برای آزادی و علیه سیاست شرم آور استمالت ازفاشیسم مذهبی صحبت كردند. رژیم آخوندی تا آخرین لحظات مذبوحانه تلاش میكرد تا مانع رفع ممنوعیت از مجاهدین بشود و با تهدید واعمال فشار به نحوی دیگر آن را تجدید كند. اما سخنگویان دولت در هر دو مجلس مجبور شدند شایعات مبنی بر اینكه ممكن است دولت انگلیس به این تلاش های رژیم آخوندی تن بدهد را تكذیب كنند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: این پیروزی فقط متعلق به مردم ایران نیست. بلكه هم‌چنین از آن مردم عراق و مردم همه كشورهای خاورمیانه است كه از اشتباه وخیم دولت های غرب در زدن برچسب به مجاهدین لطمات عظیمی متحمل شده‌اند.دولت های غرب با داعیه مبارزه با تروریسم به این نام‌گذاری شوم مبادرت كردند. اما به این وسیله بیشترین امدادها را به بزرگترین حامی تروریسم در جهان یعنی رژیم ولایت فقیه رساندند.
خانم رجوی اضافه نمود: اكنون كه نخستین دولت مبدع این نام‌گذاری علیه جنبش مقاومت در اروپا، رسما لغو آن را پذیرفته است، بر اتحادیه اروپاست كه بلادرنگ حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا را بطور رسمی اعلام نماید. شورای وزیران اتحادیه اروپا بخاطر این بی‌عدالتی بزرگ باید از مردم ایران عذرخوهی كند. به خصوص كه اتحادیه اروپا در این سال ها مستمرا به حكومت قانون بی اعتنایی نموده و حیثیت اروپا را در زمینه احترام به قانون خدشه دار كرده است.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت هشدار داد كه هر گونه اقدام، توسط هر كشور عضو، برای نگهداشتن مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا، تحت هر بهانه یی، غیر قانونی است. این به سخره گرفتن حكومت قانون،خیانت به مبارزه با تروریسم و مددرسانی عمدی به فاشیسم مذهبی در توجیه اعدام و شكنجه درداخل ایران و صدور بنیادگرایی و تروریسم به خارج از ایران است. مردم ایران این همه خوش خدمتی به سیاه‌ترین دیكتاتوری تاریخ معاصر و تبهكارترین حكام تاریخ ایران را فراموش نخواهند كرد.
هیچ تصمیم جدیدی نمی تواند مبنای حفظ نام مجاهدین در لیست باشد، چرا كه دادگاه بعد از بررسی همه شواهد علنی و محرمانه بر بطلان برچسب تروریسم علیه مجاهدین صحه گذاشت.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم‌چنین گفت: پس از رأی دادگاه های انگلستان و مصوبه دو مجلس این كشور كه نشان داد اتهام تروریسم در مورد مجاهدین به كلی پوچ و واهی است، بر وزارت خارجه آمریكاست كه از این برچسب آخوند نشان كه فقط بانكدار مركزی تروریسم از آن سود می‌برد، دست بردارد. در یك دهه گذشته هیچ عاملی باندازه گنجاندن اپوزیسیون مشروع رژیم آخوندی در لیست های تروریستی، در خدمت بقای این رژیم و علیه تغییر دمكراتیك در ایران نبوده است. حال كه بطلان این سیاست و ظالمانه بودن برچسب تروریستی به اثبات رسیده ، وقت آنست كه مقاومت مردم ایران علیه دیكتاتوری مذهبی و تروریستی و برای استقرار دمكراسی از سوی جامعه جهانی برسمیت شناخته شود.