جمعه، تیر ۰۷، ۱۳۸۷

ژنرال پاتريك دريسكول: هیچ سلاحی در قرارگاهی كه سازمان مجاهدین در آن مستقر است، وجود ندارد

ژنرال پاتريك دريسكول: هیچ سلاحی در قرارگاهی كه سازمان مجاهدین در آن مستقر است، وجود ندارد
5:16:43 AM 1387/4/7
ژنرال پاتريك دريسكول
ژنرال پاتريك دريسكول
آدمیرال پاتریك دریسكول سخنگوی نیروهای چند ملیتی در عراق تاكید كرد: نیروهای آمریكایی طبق قوانین بین المللی حفاظت از ساكنان اشرف را بر عهده دارند و بر اساس اطلاعات ارتش آمریكا هیچ سلاحی در قرارگاهی كه سازمان مجاهدین خلق ایران در آن مستقر است، وجود ندارد.
تلویزیون الشرقیه گزارش كرد :آدمیرال پاتریك دریسكول سخنگوی نیروهای چند ملیتی تاكید كرد جلساتی بین نمایندگان سفارت آمریكا، دولت عراق و صلیب سرخ پیرامون گفتگو بر سر حضور سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران در خاك عراق جریان دارد. ادمیرال پاتریك دریسكول گفت : نیروهای آمریكایی قانون بین المللی در خصوص حفاظت از این سازمان در درون پایگاه آن را به اجرا در می آورند. آدمیرال دریسكول خاطر نشان كرد كه بر اساس اطلاعات ارتش آمریكا هیچ سلاحی در قرارگاهی كه این سازمان در آن مستقر می باشد، وجود ندارد. ادمیرال دریسكول از اظهار نظر درخصوص كمك نیروهایی آمریكای به دولت عراق در صورتی كه دولت عراق مایل به اخراج این سازمان باشد، خودداری نمود و تنها به این اكتفاء كرد كه این موضوع یك موضوع سیاسی است و در آن روش‌كارهای مشخصی وجود دارد».

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران