جمعه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۷

شاید الان زمان مناسبی باشد كه نام سازمان مجاهدین را از لیست تروریستی دربیاوریم

شاید الان زمان مناسبی باشد كه نام سازمان مجاهدین را از لیست تروریستی دربیاوریم
8:08:52 AM 1387/3/24
وزارت خارجه آمريكا
وزارت خارجه آمريكا
دل دیلی Dell L. Dailey هماهنگ كننده امور مبارزه با تروریزم در وزارت خارجه آمریكا طی مصاحبهیی با تلویزیون الحره گفت: شاید الان زمان مناسبی باشد كه نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی دربیاوریم.
تلویزیون الحره پرسید: در رابطه با موضوعی كه به ایران و بطور مشخص به عراق مربوط می‌شود، انگلستان نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست تروریستی بیرون آورده و گفته‌ می‌شود كه ایالات متحده بعد از این تصمیم انگلیس، موضعش نسبت به این گروه را مورد تجدید نظر قرار خواهد داد، آیا شما هم در مسیر حذف نام سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان های تروریستی هستید؟
دل دیلی هماهنگ كننده امور مبارزه با تروریزم در وزارت خارجه آمریكا پاسخ داد: در رابطه با سازمانهایی كه در لیست تروریستی هستند، ما ریلی داریم كه دنبال می‌كنیم تا نام هر سازمانی را از این لیست خارج كنیم. اما در رابطه با این سازمان مورد نظر، ما آنرا به طور مستمر بررسی می‌كنیم و این موضوع را مورد نظر قرار می‌دهیم تا اینكه ببینیم آیا نام این سازمان را از لیست در بیاوریم یا نه؟ بعضی علائم و نشانه‌هایی از برخی جهات مشخصی وجود دارد كه شاید الان زمان مناسبی باشد كه نام آنرا از لیست در بیاوریم. ما اطلاعات لازم و كافی را به دست می‌آوریم ولی هنوز تصمیمی نگرفته‌ایم كه نام آنرا از لیست حذف كنیم.
تلویزیون الحره پرسید: ولی رژیم ایران، ایالات متحده و انگلیس را متهم میكند كه ایرانیهایی از جمله اعضای مجاهدین خلق و سازمان های دیگر را در آنچه تهران آنها را عملیات تروریستی در خاك ایران می‌نامد به كار می‌گیرد، پاسخ شما به این اتهام چیست؟
هماهنگ كننده امور مبارزه با تروریزم در وزارت خارجه آمریكا پاسخ داد: من از این موضوع اطلاعی ندارم و فكر نمی كنم كه این كار صورت بگیرد.

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران