جمعه، تیر ۰۷، ۱۳۸۷

فراخون به تظاهرات بزرگ بر علیه دستگیری رییس جمهور برگزیدهُ مقاومت در سال 2001 در پاریس فرانسه

فراخون به تظاهرات بزرگ بر علیه دستگیری رییس جمهور برگزیدهُ مقاومت در سال 2001 در پاریس فرانسه،
زمان: 28 ژوئن برابر با 8 تیر ساعت: 15 بعد از ظهر
مکان: ویلپنت پاریس فرانسه
م طحانی
ایران زمین