یکشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۷

بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج كشور با شركت بیش از 70هزار نفر از هموطنان و با حضور و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برگزار شد

بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج كشور با شركت بیش از 70هزار نفر از هموطنان و با حضور و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برگزار شد
1:03:10 AM 1387/4/9
گردهمايي بزرگ پاريس - به سوي قله پيروزي
گردهمايي بزرگ پاريس - به سوي قله پيروزي
بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج كشور با شركت بیش از 70هزار نفر از هموطنانمان بمناسبت «آغاز مقاومت مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی در 30خرداد1360، روز تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و روز بی عدالتی بزرگ علیه مقاومت ایران در حمله 17ژوئن 2003 در اورسوراواز فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در ویلپنت پاریس برگزار شد.
پس از سرود ای ایران ، گزیدهیی از سخنان رهبر مقامت آقای مسعود رجوی پخش شد.آنگاه تعدادی از هیاتهای پارلمانی از كشورهای مختلف با گردهمایی اعلام همبستگی كرده و سخنرانی ایراد كردند. سپس سخنرانی تاریخی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت آغاز شد.بخش هایی از این سخنرانی در این بخش خبری از نظرتان میگذرد.
خانم رجوی: شما مجددا با این تهاجمتان آخوندها را هم بور و هم كور كردید!
به نام خدا، به نام ایران و به نام آزادی. سلام بر مردم ایران، سلام بر دانشجویان، كارگران، معلمان، و همه زنان و مردانی كه بر سلطه شوم آخوندها شوریده اند، سلام بر شهر اشرف، الهام بخش زنان و جوانان به پا خواسته ایران، سلام بر 120 هزار جاودانه فروغ آزادی از اشرف رجوی و موسی خیابانی، تا صدیقه مجاوری و ندا حسنی و حجت زمانی. سلام بر شورای ملی مقاومت، تنها جایگزین دموكراتیك استبداد مذهبی و سلام بر مسعود كه مقاومت در برابر رژیم آخوندی را بنیاد گذاشت و بی تردید كشتی توفان زده میهن را به ساحل می رساند. (همه جهان می دانند كه مسعود رهبر ماست)،
درود بر یكایك شما و اجتماع بزرگتون كه شكوه عزم مردم ایران برای آزادی است. درود بر شما منتخبان مردم، مدافعان حقوق بشر و شهروندان كشورهای مختلف كه به یاری مردم ایران آمده اید. درود بر شما و درود بر همه قیام كنندگان برای سرنگونی حكومت ولایت فقیه.
همه بی تاب و بس سركش به سوی فتح و آزادی
به سوی روز بهروزی و بر لب ها سرود افتخارآمیز پیروزی
هم میهنان عزیز، گردهمایی امروز شما، این دریای مواج انسانی، پرچم پیشروی مردم ایران به سوی قله های پیروزی است. در این لحظه، جهان در شما و از شما، صدای مردم ایران را می شنود. صدایی كه در جهان می پیچد و خیال مماشات گران و مرتجعان را می آشوبد. صدای هشتاد میلیون ایرانی كه فریاد می زنند، آخوندها باید بروند.
بله، آخوندها باید بروند، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس
سوگند به ستارگان شب كوب كه در آسمان تیره ظاهر شوند و بدرخشند آنگاه، رخ پنهان كنند، درخششی برای شكستن شبی تیره كه سیمای جهان را تاریك می كند؛ و سوگند به صبح درخشان كه چونان نسیم بر جهان می وزد و زندگی به ارمغان می آورد. قطعا آزادی، ثمره آن خواهد بود.
حضار محترم 5 روز پیش جنبش مقاومت و آزادیخواهی لحظه پرشكوهی در تاریخ ایران خلق كرد و آن تصویب لایحه حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی در هر دو مجلس انگلستان با اجماع و اتفاق آرا بود ، رستاخیز بیداری و انقلابی شگرف(.. شعار جمعیت . پیروزی پیروزی حق مسلم ماست) .
بله، رستاخیز بیداری و انقلابی شگرف در حقوق در جهان كه صفحه سیاه گذشته را ورق میزند، بدینسان دژ استبداد مذهبی فرو ریخت و راستی كه زلزله یی در رژیم ولایت فقیه ایجاد شد جلسات مجلس عوام ومجلس اعیان به هنگام تصویب این لایحه صحنه بی سابقهیی در تحولات مربوط به ایران است. مردم ایران به چشم دیدند كه در پارلمان یكی از 5قدرت اصلی دنیا دفاع بسیار سرسختانه یی از مقاومت مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی صورت میگیرد شمار كثیری از نمایندگان با برانگیختگی و احساس مسئولیتی ستودنی، آمیخته یی از شرافت، شجاعت و دادخواهی، از ضرورت پایان دادن به فاجعه سیاست مماشات و از دردهای مردم تحت ستم ایران، سخن گفتند. راستی كه آنها سیاست را با انسانیت و آزادگی درآمیختند.لرد اسلین با ایقان و شجاعت، از حقانیت حكم دادگاه انگلستان و حكم دادگاه لوگزامبورگ درباره بی اعتباری اتهام تروریزم علیه مجاهدین سخن گفت. لرد كوربت از اعدام 120هزار تن از فرزندان مردم ایران سخن گفت. لرد وادینگتون گفت، باید صفحه پایانی نیز ورق زده شود و اتحادیه اروپا، به نامگذاری خود علیه مجاهدین، خاتمه دهد. لرد آرچر گفت، این آغاز پایان درد و رنج مردم ایران است و لرد كلارك گفت، فصل طولانی شرم و ننگ در حال پایان یافتن است. بارونس هریس از ایرانی های شجاع در شهر اشرف كه برای آزادی میهن خود می جنگند، تقدیر كرد. و آندرو مكینلی گفت، من انتظار روزی را دارم كه رژیم تهران واژگون شود. لرد جانستون و سایر لردها و اعضای پارلمان انگلستان هر یك بنحوی شجاعانه از این مقاومت دفاع كردند. هنگامی كه آنها این چنین از مقاومت ایران دفاع می كردند، در واقع این وجدان مردم غرب بود كه علیه سیاست مماشات و خدعه و ذلت آن می خروشید. مردم ایران به این نمایندگان، كه نمایندگان صلح و دموكراسی هستند درود می فرستند. درود، درود، درود.
.
حالا باید برای برگرداندن ایران به جامعه ملت ها اقدام كرد و اولین قدم باید تبدیل ایران از بانك مركزی تروریسم به بانك مركزی دموكر اسی و صلح در این منطقه از جهان باشد. ولی این كار تنها با تغییر رژیم حاكم امكان پذیر است. حالا یك ایران غیراتمی میتواند در دسترس باشد اما با پس زدن فاشیسم دینی یعنی حكومت ولایت فقیه باید پس زده شود.
اما با پس زدن فاشیسم دینی یعنی حكومت ولایت فقیه باید پس زده شود، و حالا یك ایران صلح جو كه همزیستی و مسالمت با همسایگان را جایگزین دخالت و تروریسم میكند مقدور است اما درمبارزهیی برای برچیدن بساط استبداد مذهبی، بله ، زمان آن فرارسیده است و همچنانكه ویكتور هوگو گفته است یك چیز قوی تر از همه ارتشهای جهان است و آن آرمانی است كه زمان آن فرا رسیده باش. آری زمان پیشروی و پیروزی فرارسیده است.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران سپس به صدور بیانیه 3میلیون تن از شیعیان عراقی برای طرد رژیم آخوندی و در حمایت از مجاهدین پرداخت و گفت:
در بحبوحه كشتار ها و حوادث هولناكی كه همه روزه عراق مجروح را به هم میریزد ، دو هفته پیش شاهدشكوفایی یك جنبش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چشمگیرعلیه رژیم آخوندی در این كشور بود كه خودش را در بیانیه 3 میلیون شیعه شریف عراقی نشان داد. 3میلیون شیعه دردمند عراقی خواهان توقف دخالت ها و جنایتهای و طرد رژیم آخوندی از عراق شدند، آنها خواهان توقف ظلم و ستم و رفع محدودیتها از مجاهدین ایران كه همچنانكه هستند شدند، خواهان توقف اقداماتی شدند ، از قبیل كشتار كارگران اشرف،آن هم با بمب گذاشتن در اتوبوس شان، خواهان توقف انفجار ایستگاه آب اشرف شدند كه به بیش از 20هزارتن از اهالی منطقه ،آن هم در هوای گرم 60 تا 70 درجه آب میداد. خواهان توقف آدم ربایی از مجاهدین شدند،مجاهدینی كه 2 تن از آنها را در بغداد همین چند سال پیش ربودند و خواهان توقف حمله موشكی به اشرف شدند مانند آنچه ماه گذشته در 26 مهر انجام شد. آخوند های حاكم بر ایران به دروغ ادعا میكنند كه مجاهدین شیعیان عراقی را كشتار كردند، حالا این سه میلیون شیعه عراقی هستند كه در بیانیه خود تاكید میكنند: مجاهدین به مثابه وزنه تعادل در مقابل رژیم ایران و سد سدیدی در برابر دخالت های رژیم در كنار مردم عراق ایستاده اند . از این بیانیه رژیم آخوندی در تهران به خود لرزید، زیرا پایه نفوذ و دخالت ها وجنایتهای خودش را درعراق به شدت متزلزل دید. از این بهتر نمیشد ملایان را كه به نام ائمه شیعه ارتزاق میكنند پس راند. رژیم وخط تفرقه اندازی وخربتازی آخوندی از شیعه یك كلان ضربه استراتژیك دریافت كرد. پیدا بود كه ولی فقیه ارتجاع بانك خودش رو در عراق سوخته می یابد، بخصوص كه بانیان این بیانیه تاریخی، ترجیح داده بودند اون رو در شهر اشرف اعلام كنند. تعدادی از این نمایندگان شریف عراقی، اینجا در جلسه ما حضور دارند، بسیار از اونها سپاسگزاریم و خواهان تشویقشون هستیم.
بلافاصله بعد از اون، حقوق بگیران سپاه قدس در عراق كه حرف آخوندهای تهران رو بازگو می كردند و می كنند، میلیونها عراقی رو بخاطر حمایت از مجاهدین، مجرم شمردند. آخوندها چنان برآشفته بودند كه قصد خود ،برای صدور مجازات های ضدانسانی ولایت فقیه رو به عراق پنهان نكردند. گوش كنید، اونها بالافاصله اعلام كردند، هر فرد یا هر حزب و سازمان و موسسه یی كه در عراق، با سازمان تروریستی مجاهدین خلق همكاری كند، اعم از عراقی یا خارجی، مشمول قوانین مبارزه با تروریسم است و به دستگاه قضایی سپرده خواهد شد. به این ترتیب، گویا سه میلیون شیعه عراقی كه این بیانیه رو امضا كردند، همه مجرمند. گویا 135حزب و گروه و انجمنی كه بیانیه رو پیشنهاد كردند ،همه مجرمند و یا هر موسسه یی كه برای مجاهدین اشرف، دارو یا غذا و پوشاك تهیه كرده، جرم مرتكب شده. علاوه بر اون، نمایندگان شریف و سخنگویان آزاده مردم عراق كه در اینجا هم حضور دارند، لابد از نظر اونها، همه مجرمند.همچنین مردان شجاع و قهرمانی كه در پارلمان عراق گفتند، افتخار می كنند كه به هر قیمت در كنار مظلوم بایستند. از نظر اونها حتی پائولو كازاكا هم كه در زمان اعلامیه بیانیه شیعیان اونجا بود ،حتما مجرم است و باید به دستگاه قضاییه سپرده بشه. علاوه بر این، لرد اسلین و بسیاری از وكلا و شخصیتهای اروپایی یا آمریكایی یا كنگرسمن هایی كه به اشرف رفتند، به زعم اونها همه مجرمند. حتما از نظر اونها ، آقای ویدال نایب رییس پارلمان اروپا هم كه بارها پیام های ویدئویی به اشرف داده، مجرم است. لرد كوربت هم كه پیام هایش رو اغلب با سلام به اشرف شروع می كنه ،حتما اون هم مجرم است.
حتما از نظر آنها آقای ویدال نایب رئیس پارلمان اروپا هم كه بارها پیام های ویدئویی به اشرف داده، مجرم است، لرد كوربت هم كه پیام هایش را اغلب با سلام به اشرف شروع می كند، حتما اون هم مجرم است. همسایگان ما در اور كه چند بار به اشرف رفتند خیلی از هموطنانمان را دیدند كه گاه شعار می دهند ما اشرفی هستیم و از خیلیهای دیگر هم شنیدم از جمله از ریموند تنتر و خیلی از مقامات دیگر بله پس بنا به قول آنها همه ما به نوعی مجرم هستیم. چون ما همه اشرفی هستیم. بله ما همه اشرفی هستیم و به این نشان افتخار می كنیم.
بله طینت فاشیسم مذهبی همین است. همه را جز خودش مجرم می شناسد و باید به قضاییه مطلوبه او سپرده شود. تا سرهایشان با مته و دریل سوراخ شود و اجساد مثله شده شان به نحوی كه قابل شناسایی نباشد در گورهای دسته جمعی انداخته شود.
این در حالی است كه كمیته بین المللی حقوقدانان برای دفاع از اشرف در نامه های رسمی به مقامات آمریكایی و عراقی بارها اعلام كرده است كه مجاهدین و ساكنان اشرف از حضور در هر دادگاه بین المللی در اروپا یا آمریكای شمالی برای این كه اتهامات علیه آنها از سوی رژیم ایران و عواملش در عراق به طور كامل مورد تحقیق قرار گیرد، استقبال می كند. بین المللی حقوق دانان مصرانه اعلام كرده است كه كمیسیون بین المللی حقیقت یاب رو كه یك ارگان معتبر جهانی وابسته به ملل متحده، مرجع ذیصلاح برای رسیدگی بی طرفانه به هرگونه اتهامی علیه مجاهدین می شناسه و داوری اون رو می پذیره، تا هیچ جایی برای اطلاعات گمراه كننده و كارزار شیطان سازی رژیم ملاها باقی نمونه.
دوباره باز می گردیم به 3میلیون شیعه عراقی و بیانیه اونها. واكنش های هیستریك رژیم ایران و عواملش در عراق قبل از هر چیز، اهمیت تحولی رو كه رخ داده بود، بیان كرد. بله، نقطه عطفی در مبارزه عموم مردم عراق برای بیرون راندن فاشیسم مذهبی از كشورشون. نقطه عطفی در بروز حمایت عراقیان از مجاهدین به مثابه سدسدیدی در برابر فاشیسم دینی، اون هم تحت نام اسلام و نقطه عطفی برای زدودن لكه سیاه خمینی گرایی از سیمای شیعه و اسلام حقیقی.
رژیم ولایت فقیه كه در ایران به بن بست رسیده است، می خواست با سلطه بر عراق راهی برای ادامه بقای خود پیدا كند، ولی حالا روزی را می بینیم كه دیوار سیاست دخالت و تروریسم در عراق بر سر تمامیت رژیم فرو می ریزد و روزی را می بینیم كه ریزش و از هم گسستگی جبهه آخوندها در عراق، مقر ولایت فقیه در تهران را از هم می پاشد.
حالا كه شیعیان عراقی علیه این رژیم به پاخاستند، باز هم اشرف هدف انتقام جویی است. راستی چرا، زیرا اشرف قله مقاومتی است كه دامنه ها و كوهپایه هایش در تمام ایران گسترده است و این اشرف است كه در اعتراض های بی وقفه جوانان ایران و قیام های كارگران و اعتصاب های دانشجویان جاری است.
بله صدای شهر اشرف، در گوش جان مردم ایران طنین آزادی است و در گوش آخوندهای حاكم ناقوس انقراض حتمی، سلام بر قهرمانان شهر اشرف و به قول مسعود خوشا ساكنان پاك ترین شهر جهان و آیات صبر جمیل و ظفر محتوم.

لرد رابین كوربت رئیس كمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد در سخنان افتتاحیه گردهمایی بزرگ پاریس: این هفته به یك پیروزی بزرگ دست یافتیم هنگامی كه دولت انگلستان سازمان مجاهدین را از لیست سازمان های ممنوعه خارج كرد. این دستاوردی بزرگ برای مقاومت ایران و خانم مریم رجوی می باشد. وی سپس به معرفی سخنرانان پرداخت و ابتدا از دكتر هنگ دهان از كمیسیون روابط خارجی پارلمان هلند برای سخنرانی دعوت كرد.
دكتر هنگ دهان رئیس كمیسیون روابط خارجی پارلمان هلند: نقطه مشترك همه ما كه اینجا جمع شدیم این است كه مدافع یك ایران آزاد و دموكراتیك می باشیم. از جانب دوستانم در هلند صمیمانه ترین تبریكات را تقدیم شما می كنم. بسیار مفتخرم كه از همكارانم لرد كوربت و لرد اسلین كه شجاعت بسیاری را از خود نشان دادند و علیه رژیم ایران اعتراض كردند، تقدیر كنم. این رویه دموكراتهای واقعی است. امیدوارم همه دولت های اروپایی به طور خاص دولت هلند از تصمیم دولت انگلیس تبعیت كنند و نام سازمان مجاهدین رااز لیست سیاه خارج سازند.

آلن ویوین وزیر سابق و رئیس كمیسیون دولتی فرانسه برای مبارزه با سكت ها:
من می خواهم به نام كمیته فرانسوی برای یك ایران دمكراتیك بمناسبت پیروزی بزرگی كه توسط مقاومت ایران به دست آمده به رهبران شما كه چنین مبارزه پیروزی را هدایت كردند، درود میفرستم. امروز به شما می توانیم اعلام بكنیم كه بیش از هفتاد نماینده مجلس و سناتور فرانسوی همراه با صدها شخصیت دیگر عضو كمیته فرانسوی برای ایران دموكراتیك هستند.
همچنین از جانب كمیته فرانسوی برای ایران دمكراتیك اعلام بكنم كه مقاومت ایران اكنون اوج است. در ایران حركت های اعتراضی افزایش می یابد، رژیم مواضع خود را سخت تر كرده زیرا آخرین لحظات عمر خود را می گذراند. زیرا از دمكراسی و حقوق بشر وحشت دارد.
ژان پیر بكه شهردار اورسوراواز : می خواهم ازشجاعت شما تقدیر بكنم و از مبارزه یی كه پیش می برید. از پنج سال پیش ما عادت داریم كه در كنار هم قرار بگیریم ولی امروز با خرسندی تمام بااین واقعیت روبرو هستیم كه شما بیش از هر سال مصمم تر و فعال تر و مبارزه جوتر هستید. و امروز شما حق دارید مبارزه جوتر باشید زیرا كه دوستان انگلیسی ما اخیرا یك پیروزی بزرگی را به دست آوردند و آن پیروزی است كه در دستگاه عدالت انگلستان به دست آوردید كه در ادامه مبارزه شما تعیین كننده خواهد بود.

موریس بوسكاور شهردار تاورنی فرانسه: شهردار تاورنی هستم. دولت مماشاتگر شیراك وضعیتی را پیش آورده بود كه شرایط برای مقاومت ایران بسیار دشوار شده بود اما امروز به همت پیروزی در انگلیس راه شما باز شده ، مسیر را باید البته بیشتر وهر چه بیشتر ادامه داد. شما ایران آزاد را نمایندگی می كنید . ایران آینده را فرزندان شما نمایندگی می كنند و ما همواره در كنار شما برای تحقق پیروزی، جدایی دین از دولت و آزادی هستیم. درود بر رجوی
خانم نلی رولان شهردار شهر ویلپنت فرانسه: من به عنوان شهردار ویلپنت اینجا هستم. رژیم های دیكتاتوری مذهبی به سركوب ملت خود ادامه می دهد. وضعیت در ایران اینگونه است . حق مقاومت علیه ستم توسط بیانیه جهانی حقوق بشر تصریح شده و این یك حق طبیعی و جهانشمول است از این رو جامعه مدنی در برابر ملاها باید از حقوق خود برخوردار شود. ایرانیها در برابر یك رژیم وحشتناك قرار دارند. شما باید طعم آزادی را بچشید. درود بر شما

خانم ناریمان الروسان نماینده پارلمان اردن:
من ناریمان الروسان هستم. دستیار پارلمان اردن هستم و در همراهی با نائب رئیس پارلمان اردن آقای ممدوح العبادی، آقای محمد ابو قدی، دكتر ابراهیم ابوش و بقیه به اینجا آمده ایم. خواهر گرامی، رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران، مریم رجوی. خواهران و برادران شركت كنندنیروهای تباهی می خواستند با ظلمت و سیاهی ما را از آیندهیی درخشان محروم كنند. . ما همبستگی مبارزاتی خود را با شما و هرآنكس كه جان خود را در راه مردمش فدا می كند اعلام می كنیم.
آلخو ویدال كوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا:
خانم رییس جمهور، دوستان گرامی، پیش از هر چیز اجازه بدهید درودهای صمیمانه خودم رو به رزمندگان شهر اشرف بفرستم كه برای آزادی كشور خود می جنگند. آنها نشان دادند اصالت خود را در مبارزه برای دموكراسی و قیمت آن را به طور روزمره می پردازند. رنج و محنت روزانه آنها برای آزادی در تاریخ كشور شما ثبت خواهد شد. روح ما و قلب شما با ما یكی شده است و این بهترین نمونه و الهام بخش برای ماست.
و من همچنین امیدوارم بتوانم با مسعود رجوی ملاقات كنم رهبر تاریخی مجاهدین خلق. می دانم كه اون قیمت زیادی را طی این سالیان علیه دیكتاتوری پرداخته است.

استراون استیونسون رئیس مشترك گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا:
حذف نام مجاهدین از لیست انگلستان را امروز باید جشن بگیریم. امروز دیگر هیچ توجیهی برای نگه داشتن این سازمان در لیست اتحادیه اروپا وجود ندارد. عدالت اجرا شده و كسانی كه می خواهند حكومت قانون را نقض كنند باید بدانند، كه عدالت و حقیقت همواره برتری خواهد یافت. من به رهبران اروپایی اعلام می كنم كه باید سیاست استمالت را فراموش كنند و از ملت ایران و اپوزیسیون مردم ایران حمایت كنند كه قادر است رژیم ملاها رژیم شیطانی ملاها را با دموكراسی تغییر دهد، حمایت كنید از مریم رجوی شجاع، حمایت كنید از مسعود رجوی، حمایت كنید از خواهران و برادران شجاعی كه در اشرف به سر می برند. از سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت كنید.

پائولو كازاكا رئیس مشترك گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا:
5سال است كه رهبران ما با رژیم ملاها معامله كرده اند و فكر كرده اند كه می تونن از مقاومت ایران خلاصی یابند. آنها همین جا توی فرانسه این مقاومت را مورد حمله قرار دادند و رهبران آن رو دستگیر كردند، پایگاه های مجاهدین رو در اشرف، در عراق بمباران كردند، ولی آن چیزی كه امروز- 5سال بعد می بینیم، این جمعیت عظیم است. مقاومت ایران امروز بیش از پیش قوی تر است و این دسیسه ها هیچ فایده ای نداشته و بگذارید دوستان عزیز، به شما بگویم كه وقتی كه از اشرف اخیرا باز می گشتم، اشتیاق و شوق اشرفیان، كمتر از چیزی كه اینجا می بینم نیست.

سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر:
بنام خداوند، خداوند بزرگ. خلق ایران، خلق برادر ایران در هر كجا كه باشید، در قم و تهران و اصفهان و در اشرف، در سرزمین برادر عراق، به شما درود می گویم، به شما درود می فرستم در چنین روز بزرگی. خواهرعزیزم، رییس جمهور شورای ملی مقاومت ایران، خانم رجوی؛ همچنین خانم بومدین، سلام برشما، حضور شما جای خالی نمایندگان دولت های الجزایر و عرب را در اینجا پر میكند. ملت ایران، ملت برادر ایران هر جا كه باشید، در آبادان، در تهران یا در اشرف. درود بر شما و تبریك به برادرم، مسعود رجوی. با همت و فداكاریهای تو و ده ها هزار تن از فعالان سازمان مجاهدین خلق ایران، ملت ایران یك پیروزی بزرگ را در نبرد سیاسی و قانونی خود به دست آورده است

ضیا شیخلی عضو دفتر سیاسی جنبش وفاق ملی عراق به رهبری دكتر ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق:
خواهر گرامی مریم رجوی و برادر گرامی مسعود رجوی، خواهران و برادران مجاهد در شهر اشرف در عراق عزیزمان
خواهران و برادران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران، حضار محترم اجازه بدهید، سلام های برادران در جنبش وفاق ملی عراق و آقای دكتر ایاد علاوی دبیركل این جنبش را به خواهر مجاهد مریم رجوی و برادر ارجمند مسعود رجوی و همچنین تمامی جریان ها و سازمان های تشكیل دهنده شورای ملی مقاومت ایران تقدیم كنم.

شیخ مازن شیخ عام عشیره عزه عراق:
سلام به مجاهدین قهرمان و به خواهر مجاهد مریم رجوی و برادر مجاهد مسعود رجوی، برای من جای خوشبختی است كه از جانب هیات عراقی كه خود نماینده اقشار گسترده این كشور بزرگ است در این تجمع بزرگ همبستگی جهانی با مردم ایران و نیروهای تاریخی و موثر مقاومت آن كه سازمان مجاهدین خلق در نوك پیكان آن است، سخنرانی كنم. ما همپیمانی استراتژیكی خود را با سازمان مجاهدین از این تریبون اعلام می كنیم. زنده باد همبستگی مردم عراق و ایران به منظور آزادی و صلح و دموكراسی

برار نماینده مجلس فرانسه:
خانم رییس جمهور،آقای نخست وزیر، آقای شهردار، خانم بومدین، واقعا از حضور در كنار شما خرسند هستم و بگذارید كه به دختران و پسران ایران خوشامد ابدی به سرزمین فرانسه بگویم. فرانسه كشور انقلاب است، فرانسه كشوری است كه كلماتی نظیر آزادی، برادری، برابری رو خلق كرده بعنوان ارزش های جهانشمولی كه برای بشریت می درخشند و من امروز آمده ام اینجا تا یك خبر خوبی را برای شما بیارم، برای اولین بار. نمایندگان مجلس فرانسه در حمایت از شما متحد شده اند. 190 نماینده مجلس فرانسه از احزاب مختلف؛ زیرا كه در كشور ما وقتی موضوعات بسیار مهم وجود دارد، میدانیم كه می توانیم تفاوت های سیاسی چپ و راست رو عبور كنیم. كسی كه برای آزادی، علیه ستم ملاها مبارزه می كند، 190 تن از ماها متحد شده ایم و تصمیم گرفته ایم كه از مبارزه شما حمایت كنیم.
قسمت پایانی بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج كشور، با تقدیم لایحه تصویبشده حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان توسط دو مجلس انگلستان به رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به اوج رسید.
حضور ده ها تن از نمایندگان پارلمان های جهان از اروپا، آمریكا، كانادا، اردن و عراق و شخصیتهای سیاسی كشورهای مختلف جهان بر روی سن حمایت عظیم بینالمللی از مقاومت ایران را به نمایش گذاشت.