شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۷

پیش نویس فرمان حذف نام مجاهدین از لیست سازمانهای ممنوعه به مجلسین انگلستان ارائه شد

پیش نویس فرمان حذف نام مجاهدین از لیست سازمانهای ممنوعه به مجلسین انگلستان ارائه شد
12:27:36 PM 1387/3/24
لرد كلارك
لرد كلارك
لرد وادينگتون
لرد وادينگتون
لرد كوربت
لرد كوربت
لرد ايو بري
لرد ايو بري
لرد اسلين
لرد اسلين
كمیته بررسی لوایح در پارلمان انگلستان پیش نویس فرمان حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های ممنوعه را كه توسط وزیر كشور به مجلس تقدیم شده است، مورد تایید قرار داد و آن را به مجلسین انگلستان ارائه نمود
گزارش كمیته لوایح پارلمانی كه امروز 24خرداد در پایگاه خبری پارلمان انگلستان منتشر گردید دراین باره می نویسد : بر اساس پیش نویس این فرمان نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمان های ممنوعه حذف میشود و این سازمان دیگر ممنوعه نخواهد بود. این تغییرات به منظور به اجرا گذاردن حكم دادگاه استیناف انگلستان صورت می گیرد
در یك بحث پارلمانی در صحن مجلس اعیان انگلستان، سخنگوی وزارت كشور انگلستان گفت از آنجاییكه ممنوعه كردن مجاهدین در انگلستان تنها دلیل نامگذاری این سازمان در لیست اتحادیه اروپا بود، اكنون لیست اروپا نیز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
لرد بسام در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس اعیان گفت : بعد از رفع ممنوعیت از مجاهدین در انگلستان، اكنون شورای وزیران اتحادیه اروپا باید در مورد لیست اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد. من میتوانم به شما اطمینان بدهم كه ما در تماس با همتایان اروپایی خود هستیم تا از حل این مسئله در سطح اروپا نیز مطمئن شویم
لردكلارك رئیس سابق حزب كارگر انگلستان گفت: دولت ما یك معذرت خواهی به آنانی كه برای آزادی و دمكراسی مبارزه میكنند بدهكار است و باید هرچه سریعتر موضوع ممنوعیت مجاهدین را درانگلستان و در سطح اتحادیه اروپا پایان دهد
دریك بحث پارلمانی درصحن مجلس اعیان انگلستان، نمایندگان از هر سه حزب اصلی، و هم چنین نمایندگان مستقل، سخنگوی وزارت كشور انگلستان را درمورد تسریع حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی و پیگیری موضوع درسطح اروپا توسط دولت انگلستان، مورد سؤال قراردادند.
در این بحث پارلمانی لرد وادینگتون وزیر كشور سابق بریتانیا اظهار داشت : درعین حال كه از حذف نام سازمان مجاهدین از لیست سازمان های ممنوعه خوشحال هستم ولی آیا شوكه كننده نیست كه دولت فقط هنگامی به این موضوع گردن نهاده كه اقدام قبلی وزیر كشور مبنی بر عدم رفع ممنوعیت سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه استنیاف انگلستان غیر عقلانی و بی پایه خوانده شد و فرمان به حذف نام مجاهدین از لیست داده شد؟
لرد وادینگتون افزود: ازسوی دیگر نام سازمان مجاهدین خلق ایران همچنان درلیست اتحادیه اروپا باقیست واین ممنوعیت تنها بنا بدرخواست دولت انگلستان بوده است . آیا اكنون این وظیفه دولت بریتانیا نیست كه اقدامات فوری جهت حصول اطمینان از اینكه از این سازمان در اتحادیه اروپا نیز رفع ممنوعیت شود اتخاذ كند.
سپس لرد كوربت رئیس كمیته پارلمانی ایران آزاد درمجلس انگلستان خطاب به وزیر گفت آیا ایشان میتواند بطور دقیق بگوید كه دولت بریتانیا چه اقدامات مشخصی را در سطح اتحادیه اروپا برای این رفع ممنوعیت انجام خواهد داد و آیا میتواند تاریخ مشخصی در رابطه با اینكه این موضوع را با شورای وزیران و دیگر ارگان های ذیربط مطرح خواهد كرد بدهد.
سخنگوی وزارت كشور در پاسخ به لرد كوربت اظهار داشت بریتانیا به سایر كشورهای اتحادیه اروپا و شورای وزیران اطلاع داده است كه وزیر كشور لایحه حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران را ازلیست ممنوعه بریتانیا به مجلس ارائه داده است.
لرد ایوبری از مسؤلین حزب لیبرال دمكرات دراین جلسه ضمن انتقاد به دولت گفت: آیا وزیر فكر نمیكند كه رفتارش نمونه خوبی برای مردم نیست؟ مردمی كه از آنها خواسته میشود به قانون احترام بگذارند ولی خود دولت با یك تاخیر 8 هفته ای فرمان صادره از سوی دادگاه استیناف را مبنی بر ارائه لایحه رفع ممنوعیت مجاهدین، به مجلس ارائه كرده است. آیا نباید دولت بلافاصله پس از ابلاغ حكم دادگاه اینكار را میكرد؟
سخنگوی وزارت كشور در مجلس اعیان در پاسخ گفت ما طبق خواسته دادگاه و بر اساس حكم داریم عمل میكنیم و سایر كشورهای اروپایی را نیز از این موضوع مطلع كرده ایم.
از دیگر سخنرانان این بحث پارلمانی لرد كلارك رئیس سابق حزب كارگر بود كه ضمن اشاره به اعتراضات مردمی در داخل ایران، گفت در ایران كارگران سركوب می شوند و حق تشكل آنها سلب می شود. دانشجویان هم مستمرا علیه رژیم تظاهرات می كنند و سزاوار حمایت ما هستند. لرد كلارك سپس افزود : درحالی كه دولت ما یك معذرت خواهی به آنانی كه برای آزادی و دمكراسی مبارزه میكنند بدهكار است، آیا بهتر نیست كه هرچه سریعتر دولت تلاش كند این موضوع ممنوعیت را در اینجا و در سطح اتحادیه اروپا پایان دهد؟
سپس لرد اینگلوود خطاب به سخنگوی وزارت كشور گفت بنظر میرسد كه دولت در سطح اتحادیه اروپا بدنبال طولانی تر كردن پروسه است و آیا ایشان میتواند به ما تضمین بدهد كه در سطح شورای وزیران دولت ما نقشی فعال و سازنده را پی خواهد گرفت ؟
لرد بسام سخنگوی وزارت كشور در پاسخ به سخنان لرد اینگلوود اظهار داشت كه من میتوانم به شما اطمینان بدهم كه ما در تماس با همتایان اروپایی خود هستیم تا از حل این مسئله در سطح اروپا نیز مطمئن شویم.
آخرین سخنران این بحث پارلمانی لرد اسلین قاضی سابق دادگاه عدالت اروپا بود كه گفت از آنجا كه گام اولیه برای ممنوعیت مجاهدین توسط دولت بریتانیا برداشته شده و از آنجا كه در سطح اروپا اطلاع كمی از آن چه در اینجا رخ داده است دارند ، آیا فكر نمیكنید كه دولت ما نه تنها باید پیشگام حذف نام مجاهدین ازلیست ممنوعه اتحادیه اروپا بشود، بلكه باید سایركشورهای عضو اتحادیه را از این ماجرا مطلع كند؟ این كار باعث خواهد شد تصویری كه كشورهای عضو از ابتدا بر مبنای آن برای این ممنوعیت رای دادند، تغییر كند.
لرد بسام در پاسخ به لرد اسلین گفت من كاملا با شما موافق هستم و ما اقداماتی كه لازم بوده را در بریتانیا انجام داده ایم و اكنون برعهده شورای وزیران است كه اقدامات لازم را انجام دهد.
درهمین جلسه مجلس اعیان ، بارونس مشام از اعضای مستقل مجلس اعیان انگلستان و از فعالان حقوق زنان خطاب به وزیر گفت آبا موافقید كه سازمان مجاهدین سازمانی است كه برای آزادی و حقوق زنان فعالیت میكند و این امری بسیار شایسته و قابل تقدیر است؟ لرد بسام، معاون وزیركشور انگلستان، در پاسخ به بارونس مشام گفت كلیه سازمان هایی كه برای آزادی زنان فعالیت میكنند، قابل تقدیر هستند .

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران