پنجشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۰

طنز "دارمت". از پیک شادی، سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.

طنز "دارمت". از پیک شادی، سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران.
 و یا:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150239135261601&comments
لطفآ روی لینک کلیک کنید.