شنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۸

پرونده "شکایت نزد خُدا" به سرانجام رسید؟


فراسوی خبر... 2 خرداد

پرونده "شکایت نزد خُدا" به سرانجام رسید؟

منصور امان

به فاصله کوتاهی پس از یکدیگر، حُجت الاسلامها رفسنجانی و خاتمی، دو تن از شاکیان انحصار رانتهای انتخاباتی و تقلُب در آن، به لباس شاهدان رعایت بهداشت در مراسم رای گیری درآمده اند. آقای رفسنجانی تریبون نماز جُمعه را برای ضد عفونی صندلی ریاست جمهوری برگُزیده است و آقای خاتمی همین مُهم را رو به طرفهای خارجی "نظام"، نزد یک مجله آمریکایی عرق ریخته است.

حُجت الاسلام رفسنجانی با اشاره به زین شُدن اسبهای گاری انتخابات از سوی شورای نگهبان، اطمینان داده است: "با توجه به نامزدهایی که تاکُنون تایید صلاحیت شُده اند، به نظر می رسد که میدان رقابت وُجود دارد و همه سلیقه ها به طور مُطلق یا نسبی فردی را دارند که به او رای بدهند."

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سُخنان خود بر سر شوق آمده، برای پاسدارها محصولی و افشار نُت می نویسد و سینه جلو می دهد: "فردای آن روزی که اعلام کُنیم بالاتر از 70 یا 80 درصد در انتخابات شرکت کرده اند، نظام ما چند پله در دُنیا مُعتبر تر خواهد شُد."

در مجموع، خبر خوش نامزد اخراج شُده دور پیشین انتخابات این است که پرونده "شکایت نزد خُدا" به سرانجامی نیک رسیده و ماشین نامزد و رای سازی، مُهندسی اساسی شُده است.

با وُجود این تلاش مثال زدنی در سفید شویی، هنوز آقای رفسنجانی در این زمینه به گرد پای رهبر "اصلاح طلبان" جمهوری اسلامی نمی رسد. حُجت الاسلام خاتمی با اندکی عشوه و خُرده ای جدیت از "نیوزویک" دل می برد که : "فکر نمی کُنم تقلُب به معنی خاص کلمه وجود داشته باشد."

برای فردی که به مُدت هشت سال بر مُهمترین کُرسی اجرایی کشور تکیه زده و در این مقام، مسوولیت برگُزاری چندین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را برعُهده داشته است، قید "فکر نمی کُنم" در مورد احتمال تقلُب در تعیین مسوول قوه مَُجریه و قانونگُذاران بسیار مُتواضعانه است و از فرط شکسته نفسی با جهالت نمایی برابری می کُند.

علت اعتصاب دست جمعی شُماری از حواس هفت گانه آقای خاتمی از ثبت رویدادهای انتخاباتی، تسهیل شُغل اصلی "تدارُکچی" یعنی، مشاطه گری برای عرضه خارجی و به طور مُشخص در اینجا، جعل اعتبار برای یک ورشکسته پیشانی سفید است.

جالب این است که حُجت الاسلامها رفسنجانی و خاتمی فراموش کرده اند توضیح دهند اگر به سُخنان خود مبنی بر سالم بودن انتخابات باور دارند پس چرا "کُمیته صیانت از آرا" تشکیل داده اند!

آرشیو فراسوها

01 خرداد - وعده های سر خرمن - جعفر پویه
31 اردیبهشت - لغو سفر فراتینی شکست مفتضحانه رژیم - جعفر پویه

30 اردیبهشت - وعده تقسیم ثروت نفتی از طریق «اوراق مشارکتی» - زینت میرهاشمی

29 اردیبهشت - حقوق زنان، پرده ای از نمایش مهدی کروبی - زینت میرهاشمی