شنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۸

تهديد برنامه هستهيى ايران، توجه آمريكا را به خود جلب كرده است

رييس سازمان اطلاعات مركزى آمريكا:
تهديد برنامه هستهيى ايران، توجه آمريكا را به خود جلب كرده است
3:35:01 PM 1388/3/2
لئون پانتا
لئون پانتا

رييس سازمان اطلاعات مركزى آمريكا گفت: تهديد برنامه هستهيى رژيم ايران توجه كامل آمريكا را به خود جلب كرده است.
لئون پانتا كه اظهاراتش در روزنامه آلمانى دى ولت درج شده افزود: رژيم ايران منطقه خاورميانه را بى‌ثبات مى‌کند.

گرچه دولت آمريکا در حال حاضر راه ديپلماسى با ايران را پيش گرفته، ولى با توجه به اين چالش، هيچکس دچار ساده‌لوحى نخواهد شد.