جمعه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۸

نگرانى رهبران عرب از تهديدهاى رژيم آخوندى

نگرانى رهبران عرب از تهديدهاى رژيم آخوندى
10:18:10 AM 1388/2/25
جفري فلتمن
جفري فلتمن

جفرى فلتمن، دستيار وزير خارجه آمريكا در امور خاورميانه در جلسه استماع كميته روابط خارجه مجلس سناى آمريكا گفت برخى از رهبران منطقه نسبت به سياست رژيم ايران در منطقه نگران هستند. وى افزود آنچه را كه مقامهاى آمريكايى در ديدار با بسيارى از رهبران منطقه مى‌شنوند برخلاف گذشته تمركز روى رژيم ايران است.

جفرى فلتمن، گفت: به نظر م تحول تاسفبارى در منطقه رخ داده است. تا 5يا 7سال پيش در منطقه تنها درباره نزاع اعراب و اسرائيل صحبت مى‌شد، اما در حال حاضر موضوع به اين شكل نيست و آنچه كه ما مى‌شنويم نگرانى در قبال رژيم ايران است چه در گفتگو با اسرائيليها چه در گفتگو با بسيارى از رهبران عرب».