سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۸

اوباما: به نفع رژيم ايران نيست كه سلاح اتمى توليد كند

اوباما: به نفع رژيم ايران نيست كه سلاح اتمى توليد كند
9:32:41 AM 1388/2/29
باراك اوباما
باراك اوباما

باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا در يك كنفرانس مطبوعاتى گفت: قاطعانه مىگويم به نفع رژيم ايران نيست كه سلاح اتمى توليد كند. وى افزود: تاجايى كه به تاريخچه مذاكره با رژيم ايران برمى‌گردد، گفتگوهاى زيادى صورت گرفته است اما همواره با عمل لازم همراه نبوده است.
حماس و حزب‌الله قويتر شده‌اند و رژيم ايران به تقويت توانمنديهاى اتمى خود ادامه داده است.

اين سياستى است كه تابحال بوده و امتحان شده است. ما نمى‌خواهيم گفتگوها را تا به ابد ادامه دهيم، بطورى كه گفتگوها خود باعث بهانه‌يى براى بى‌عملى گردند و در عين حال رژيم ايران هم به توسعه سلاح اتمى مشغول باشد…
انتظار من اين است كه اين گفتگوها با رژيم ايران بهزودى بعد از انتخابات ايران شروع شوند.

ما تا پايان سال‌جارى، اين سياست را ارزيابى مجدد خواهيم كرد تا ببينيم آيا اين رژيم در جهت درست حركت مى‌كند يا خير.

وى در پاسخ به اين سؤال كه ممكن است احمدى‌نژاد از موضع شما برداشت ضعف كرده باشد گفت:
آنچه مهم است اين است كه مطمئن شويم يك جدول زمانى روشن وجود داشته باشد.

ما از پيش قضاوت نمى‌كنيم، همانطور كه گفتم تا پايان سال جارى ما بايد درك درستى از اينكه اين مذاكرات بهره و فايده قابل‌توجهى داشته باشند يا خير به‌دست آوريم ،اما اگر چنين چيزى محقق نشود، آن‌گاه جامعه بين‌المللى خواهد ديد كه اين ايالات متحده يا اسراييل يا ساير كشورها نيستند كه درصدد منزوى ساختن يا قربانى ساختن رژيم ايران هستند بلكه اين خود رژيم ايران است كه با عدم شركت در گفتگوى جدى خود را منزوى ساخته است.