یکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۸

ژنرال پترائوس: نگرانيهاى قابل‌توجهى در مورد اقدامهاى تحريكآميز رژيم ايران وجود دارد

ژنرال پترائوس:
نگرانيهاى قابل‌توجهى در مورد اقدامهاى تحريكآميز رژيم ايران وجود دارد
7:23:54 AM 1388/3/10
ژنرال پترائوس
ژنرال پترائوس

ژنرال پترائوس، فرمانده نيروهاى مركزى آمريكا (سنتكام)، گفت رژيم ايران هم‌چنان به حمايت از گروههاى تروريستى ادامه مىدهد.
وى در يك گفتگوى اختصاصى با تلويزيون فاكس نيوز گفت:

«نگرانيهاى قابل‌توجهى در مورد اقدامهاى تحريكآميز رژيم ايران وجود دارد. اين رژيم كماكان به مسلح‌نمودن، آموزش و تأمين مالى و هدايت تروريستها و عناصر افراطى كه مسبب ايجاد مشكل در عراق، لبنان، غزه و حتى افغانستان هستند، ادامه مىدهد. نگرانى هايى هم در مورد ادامه پيگرد تكنولوژى سلاح هسته‌يى و پرتاب آن از سوى رژيم ايران وجود دارد».

فرمانده نيروهاى مركزى آمريكا افزود: «ما با همتايان عراقى‌مان، مخفيگاههاى بسيار بزرگى را كشف كردهايم كه مارك تجهيزات آن مربوط به رژيم ايران بوده است. هم‌چنين بمبهاى كنارجادهيى (را يافته‌ايم) كه از ايران آمدهاند. از اين‌رو، اين مسالهيى است كه كماكان نه فقط براى ما، بلكه براى عراقيان هم موضوع نگرانى است. اين عراق است كه نسبت به چنين فعاليتهايى كه مىتواند به تلاشهايش جهت حفظ امنيت در عراق ضربه بزند، بسيار نگران مىباشد».