جمعه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۸

مقاومت ايران انفجارهاى جنايتكارانه بعقوبه را محكوم مىكند

مقاومت ايران انفجارهاى جنايتكارانه بعقوبه را محكوم مىكند
انفجار جنايتكارانه در عراق ؛ انگشت اتهام به سمت رژيم جنايتكار آخوندي
انفجار جنايتكارانه در عراق ؛ انگشت اتهام به سمت رژيم جنايتكار آخوندي
مقاومت ايران انفجارهاى جنايتكارانه روز چهارشنبه12اسفند، در شهر بعقوبه عراق را كه شمار زيادى كشته و زخمى بر جاى نهاد، قويأ محكوم مىكند و ضمن ابراز همدردى با بازماندگان قربانيان براى مجروحان بهبودى سريع آرزو مىكند
آقاى محمد شاهوانى، رئيس پيشين اطلاعات عراق، كه در پى انفجارهاى خونين 11شهريورماه در بغداد، در اعتراض به دولت مالكى استعفا داد، در روز 11اسفند، در مصاحبه با تلويزيون الشرقيه اعلام كرد:
«اشخاصى در همدستى با سپاه قدس ايران در انجام انفجارهاى خونين بغداد دست داشتند. من در آن موقع رئيس سرويس اطلاعات عراق بودم و قبل از وقوع انفجارها اطلاعاتى دريافت كرديم كه تا 4 تا 5روز ديگر شاهد انفجارهاى بزرگى در اين مناطق خواهيم بود. ما اين اطلاعات را به دولت منتقل كرديم. ولى دولت هيچ اقدامى نكرد و انفجارها رخ داد… تمام اطلاعات ما به فرماندهى نيروهاى بغداد مىرفت و اين ارگانى است كه تحت فرماندهى كل يعنى نورى المالكى نخستوزير كار مىكند… . مزدوران ايران در عراق بسيارند و در همه جا حضور دارند. در پارلمان حضور دارند در دولت حضور دارند در ارگانهاى امنيتى حضور دارند، در همه جا حضور دارند. مزدوران ايران در خيابان، در اماكن دينى و در همه جا حضور دارند».

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت در روز 17آذرماه، طى اطلاعيهيى اعلام كرد: «بر اساس اسناد و اطلاعات موثق از درون سپاه پاسداران و نيروى تروريستى قدس، رژيم ايران عامل اصلى انفجارها در عراق است. اما برخى مقامات عراقى تلاش مىكنند بر نقش رژيم ايران سرپوش گذاشته و اذهان را از منشأ اصلى تروريسم و نا امنى منحرف كنند».

چند ماه قبل از آن دبيرخانه شورا در اطلاعيهيى به تاريخ 28مردادماه، درباره انفجارهاى بغداد اعلام كرده بود: «يك تحقيق جدى درباره كم و كيف و محل ساختن مواد انفجارى و تسليحاتى كه امروز در بغداد بهكار گرفته شد، باعث مىشود حقايق بيشترى در مورد نقش رژيم ايران برملا شود. جاى شگفتى است كه مقامات بالاى عراقى هرگز و هيچ‌گاه از نيروى تروريستى قدس و جنايتها و دخالتهاى و تروريسم افسارگسيخته رژيم ايران در عراق و انبوه مواد انفجارى و مهمات و تسليحات ارسالى كلمهيى بر زبان نراندهاند».

تنها سود برنده كشتار و خشونت كور، به ويژه در آستانه انتخابات عراق، ديكتاتورى مذهبى حاكم بر ايران است كه با تمام قوا درصدد مداخله در انتخابات و تحميل نمونه انتخابات ايرانى به عراق است. آخوندها مىخواهند با تقلبهاى كلان مزدوران خود را از صندوقهاى رأى بيرون بياورند. عراق با ايادى و مزدوران رژيم ايران كه دستگاههاى امنيتى و ادارى و حكومتى را در سيطره خود گرفتهاند، هرگز به امنيت و ثبات نخواهد رسيد. 5ميليون و 200هزار تن از مردم عراق در خرداد 1385 و 3ميليون تن از شيعيان اين كشور در خرداد 1387 اعلام كردهاند تنها راه، خلع يد از رژيم ايران در اين كشور است.

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
12اسفند 1388 (3مارس 2009)