سه‌شنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۹

اشتوتگارتر ناخریشتن: رهبر مقاومت ایران مریم رجوی، خواستار اعمال تحریمهاى سخت علیه رژيم ایران شد

اشتوتگارتر ناخریشتن: رهبر مقاومت ایران مریم رجوی، خواستار اعمال تحریمهاى سخت علیه رژيم ایران شد

رئيس جمهور برگزيده مقاومت در ديدار از آلمان
رئيس جمهور برگزيده مقاومت در ديدار از آلمان

گفتگوی روزنامه اشتوتگارترناخریشتن با مریم رجوی: ”تحریمات به مردم ایران یاری میرسانند“


اشتوتگارتر ناخریشتن- ۳۰ مارس ۲۰۱۰
۱۰ فروردین ۱۳۸۹
از: نوربرت والت

برلین – رهبر مقاومت ایران مریم رجوی در جریان دیدارش از برلین خواستار اعمال تحریمات سخت علیه ایران میشود. وی میگوید که رفتار جامعه بينالمللى براى کشورش از اهمیت بسزایی برخوردار است.
سؤال: خانم رجوی، ادامه تحولات در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟

- قیامها و اعتراضات ادامه پیدا میکنند. بازگشتی به شرایط قبل از شروع ناآرامیها وجود نخواهد داشت. علیرغم اینکه رژیم هزاران تن از شهروندان را دستگیر و بسیاری از آنها را در دادگاههای نمایشی به مرگ محکوم کرده است، اما مقاومت همواره بالا گرفته است. تازه همین اخیرا مناسبتهای مربوط به جشنهای سال نو ایرانی به اعتراضات وسیع مردمی راه بردند. رژیم آخوندی امروزه بسیار آسیب پذیرتر میباشد. از همین روست که رفتار جامعه بينالمللى به این میزان اهمیت دارد.

سؤال: برنامه اتمی ایران از چه ماهیتی برخوردار است؟ آیا این نشانهیی از یک نوع اعتماد به نفس ملی و سطح علوم ایرانی است و یا واقعا در خدمت اهداف تجاوزکارانه است؟

- این برنامه اتمی مطلقا هیچ ربطی با غرور ملی و اعتماد بنفس مردم ایران ندارد. این به هیچوجه نشان ملی نیست، بلکه یک بار و فشار براى تمامی مردم است، زیرا بسیار پرهزینه و مغایر با منطق و خردمندی اقتصادی است.
این پروژه به وضوح تلاشی از سوی آخوندها براى دستیابی به تسلیحات اتمی است و مطمئنا از ماهیت غیرنظامی برخوردار نیست. رژیم میخواهد با این پروژه کلیت جامعه جهانی را تحت فشار و شانتاژ قرار دهد. آخوندها بدون تغییر روی هدف غایی خود پافشاری میکنند که همانا استقرار یک امپراتوری اسلام گرا در کل منطقه خاورمیانه است.

سؤال: کشورهای تشکیل دهنده جامعه جهانی الان در حال بحث براى تشدید تحریمها هستند. آیا این تحریمات کمک کننده هستند و یا فقط به مردم ضرر میرسانند؟

- خیلی صریح بگویم؛ تحریمها به مردم ایران یاری میرسانند. تحریمها باید سپاه پاسداران ایران را هدف قرار دهند. آنها عاملان سرکوب در داخل کشور هستند، آنها از رژیمهای بنیادگرا در منطقه حمایت میکنند و آنها برنامه اتمی را کنترل میکنند. همزمان سپاه پاسداران قویا درگیر معاملات تجاری با غرب میباشد. بنابراین درآمد حاصله از این تجارت مستقیما در سرکوب مردم ایران هزینه میشود. و آنچه که در ورای آن باقی میماند به حساب [مقامات رژیم] در بانکهای خارج سرازیر مىشود. از اینروست که مردم ایران از تحریمها بسیار استقبال میکنند.

سؤال: تحریمها باید در چه زمينههایی باشند؟

- ما نیاز به تحریم نفتی، توقف در انتقال تکنولوژی پیشرفته و بایکوت سیاسی و دیپلوماتیک داریم.
سؤال: سیاست آلمان چه نقشی در این رابطه باید ایفا کند؟

- آلمان باید یک موضع سخت در قبال رژیم ملایان اتخاذ کند. من از دولت آلمان میخواهم که از ۳۴۰۰ رزمنده آزادی در کمپ اشرف حمایت کند. این کمپ که متعلق به مجاهدین خلق است در ماه ژوئیه ۲۰۰۹ مورد تهاجم قرار گرفت، ۱۱ نفر کشته و ۳۶ تن از ساکنان آن بهمدت ۷۲ روز به گروگان گرفته شدند. آلمان باید مصرانه از سازمان ملل خواستار برعهده گرفتن نقش فعالتری در نظارت و کنترل شرایط اشرف بشود.

سؤال: آیا شما تغییر سیاستی را در آلمان مشاهده میکنید؟

- اکنون زمان آن فرا رسیده است که آلمان سیاست خود را تغییر دهد. کلیه تلاشها به منظور ایجاد تغییر از جمله از طریق ارتباطات تجاری به پایان خود رسیدهاند. مذاکرات طولانی اتمی نیز هیچ ثمری نداشتهاند. از طرف دیگر مشخص است که دخالت نظامی از خارج نیز راهحل نیست. ما نیاز به یک راهحل ایرانی داریم. این راه از طریق همکاری با مقاومت ایران میسر است.