شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۸

خبرگزارى فرانسه: اتحاديه اروپا براى توقف پخش پارازيت توسط رژيم ايران، روى برنامه‌هاى ماهواره‌يى و اينترنتى اقدام مىكند

خبرگزارى فرانسه:
اتحاديه اروپا براى توقف پخش پارازيت توسط رژيم ايران، روى برنامه‌هاى ماهواره‌يى و اينترنتى اقدام مىكند

اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا توافق كرد براى توقف پخش پارازيت توسط رژيم ايران روى برنامه‌هاى ماهواره‌يى و اينترنتى اقدام كند.
اين عمل به ابتكار انگلستان، فرانسه، آلمان و كاترين اشتون رئيس سياست خارجى اتحاديه اروپا صورت گرفته است.
بنا به متن مورد توافق نمايندگان اتحاديه اروپا در بروكسل، از كارگزاران رژيم ايران خواسته شده فوراً ارسال پارازيت روى برنامه‌هاى راديو تلويزيونى و سانسور الكترونيكى برنامه‌هاى اينترنتى را متوقف نمايد.

اين متن در اجلاس وزيران‌خارجه اتحاديه اروپا كه روز دوشنبه برگزار مى‌شود ارائه خواهد شد.
كشورهاى اتحاديه اروپا در اين متن خاطرنشان ساخته‌اند كه اين اتحاديه مصمم است تا اين موضوع را پيگيرى نمايد با اين نقطه نظر كه به اين وضعيت غيرقابل‌قبول خاتمه بدهد.