جمعه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۹

ليست العراقيه به رهبرى اياد علاوى، با كسب 91 كرسى، برنده انتخابات پارلمانى عراق شد

ليست العراقيه به رهبرى اياد علاوى، با كسب 91 كرسى، برنده انتخابات پارلمانى عراق شد

دكتر اياد علاوي
دكتر اياد علاوي

كميسارياى عالى مستقل انتخابات عراق ائتلاف العراقيه را با كسب 91 كرسى پيروز انتخابات اعلام كرد. ليست دولت قانون با 89 كرسى در مرتبه دوم و ليست ائتلاف ملى با 70كرسى در مرتبه سوم قراردارند.

كميسارياى عالى مستقل انتخابات عراق با برگزارى يك كنفرانس مطبوعاتى در هتل رشيد اعلام نتايج انتخابات پارلمانى عراق را آغاز كرد.
سخنگوى كميساريا اعلام كرد كه نتيجه انتخابات كامل شده و اكنون اعلام خواهد شد اما اسامى كانديدهاى برنده فردا اعلام مىشود.
فرج الحيدرى، رئيس كميساريا نيز گفت كه آمادهسازيهاى اين انتخابات از سال گذشته شروع شده بود و نهايتاً امروز نتايج آن اعلام مىشود. فرج حيدرى افزود: امروز كشور نياز به همكارى مشترك بين تمامى طرفهاى سياسى دارد زيرا كه اين دستاورد به سادگى به‌دست نيامده بلكه قيمت سنگينى براى آن پرداخت شده است. ترديد در سلامت نتيجه انتخابات بنفع هيچكس و بنفع كشور نيست.

اد ملكرت، نماينده ويژه دبيركل مللمتحد در عراق نيز طى سخنان كوتاهى گفت: سازمان ملل بگونهاى بىطرفانه به اين عمليات كمك كرده است. ما معتقديم كه اين انتخابات معتبر است و تبريكات خود را تقديم برگزار كنندگان آن مىكنيم. در اين انتخابات چالشهاى زيادى وجود داشت و يك كار بزرگ انجام شد. هيچ انتخاباتى بىعيب نيست و در اين انتخابات نيز اخلالهايى وجود داشت. ما تهديداتى كه در جريان اين انتخابات وجود داشت را محكوم مىكنيم. |ما در جريان شمارش ارقام حضور داشتيم و فكر مىكنيم كه نتايج اراده مردم را نشان مىدهيم.

ملكرت افزود: پنجاه هزار ايستگاه، هشت بار شمارش شدهاند. همه شكايتها بررسى شده و برخى نقض قوانين ثبت شدند. آراء مورد شك وارد ارقام نهايى نشدند. ما هيچ نقض ضابطه سيستماتيكى كه نتايج را تغيير دهد نيافتيم و همه خطاها و كم و كاستيها تغييرى در نتايج نهايى ايجاد نمىكنند. ما خواهان اين هستيم كه نتايج توسط همه مورد قبول واقع شود و به مرحله بعد گام بگذاريم و جلو برويم. چه آنها كه برده و چه آنها كه باختهاند اين عمليات يك پيروزى مشترك براى همه بوده است.