یکشنبه، فروردین ۰۸، ۱۳۸۹

كميته بينالمللى در جستجوى عدالت، پيروزى نيروهاى ملى را به عموم مردم عراق تبريك گفت

كميته بينالمللى در جستجوى عدالت، پيروزى نيروهاى ملى را به عموم مردم عراق تبريك گفت

آلخوويدال كوادراس- رئيس كميته بين المللى در جستجوى عدالت
آلخوويدال كوادراس- رئيس كميته بين المللى در جستجوى عدالت

كميته بينالمللى در جستجوى عدالت متشكل از دو هزار پارلمانتر از كشورهاى مختلف در ارتباط با اعلام نتايج انتخابات عراق و پيروزى نيروهاى غيرمذهبى و دموكراتيك در اين كشور اطلاعيهيى صادر كرد

در اين اطلاعيه آمده است:
«كميته بينالمللى در جستجوى عدالت كه دربرگيرنده دو هزار پارلمانتر در دوسوى آتلانتيك است پيروزى نيروهاى ملىگرا و دموكراتيك در عراق را به عموم مردم عراق تبريك مىگويد. اين پيروزى در حالى به دست آمد كه رژيم ايران و نيروهاى وابسته به آن قبل از انتخابات و درجريان انتخابات و در شمارش آرا با تقلبات كلان تلاش كردند اجازه ندهند نيروهاى دموكراتيك و ملىگرا در صدر انتخابات قرار بگيرند. تلاشهاى گسترده نيروهاى ملى عراقى و نيروهاى بينالمللى براى افشاى تقلبها و يا جلوگيرى از آنها باعث شد دامنه اين تقلبات محدودتر شود و رژيم ايران نتواند همه مطامع و خواستهاى خود را پيش ببرد و دامنه تأثيرگذارى تقلبها محدودتر شود.

كاملاً قابل درك است كه پس از اعلام نتايج انتخابات رژيم آخوندى و جريانهاى وابسته به آن و بهخصوص نورى مالكى نخستوزير كنونى عراق كه همه اهرمهاى اجرايى را در دست داشته است با عصبانيت با اين نتايج مخالفت كرده و بهطور علنى اعلام كرد اين نتايج را نمىپذيرد. بدون ترديد اگر اين تقلبها نبود اگر بسيارى از رهبران ملى مانند دكتر صالح المطلك از كانديداتورى حذف نمىشدند پيروزى نيروهاى ملى بسا درخشانتر و شكست رژيم ايران و عواملش بسا خفتبارتر بود.»

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «ما اميدواريم دكتر اياد علاوى رهبر ائتلاف العراقيه هرچه سريعتر بتواند با تشكيل يك دولت ملى به مشكلات و مصائب مردم عراق كه طى سالهاى گذشته در اثر دخالتهاى رژيم ايران و در اثر حاكميت جريانات سكتاريستى ايجاد شده پايان داده شود.

ما هم‌چنين اميدواريم كه در شرايط كنونى حقوق ساكنان اشرف بهعنوان پناهندگان سياسى و افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو در عراق بهرسميت شناخته شود. رفتار سركوبگرانه دولت مالكى با ساكنان اشرف يك شاخص بسيار روشن از عدم پابندى اين دولت به استانداردهاى بينالمللى مىباشد. ما در كميته بينالمللى در جستجوى عدالت و در پارلمان اروپا همه امكانات و تواناييهايمان را در خدمت يك دولت ملى و غيرمذهبى و واقعاً دموكراتيك در عراق قرار مىدهيم.»

آلخو ويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا
رئيس كميته بينالمللى در جستجوى عدالت