چهارشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۹

سرلشكر شمرى، فرمانده حملات جنايتكارانه 6 و 7مرداد به مجاهدان اشرف، از كار بركنار شد


سرلشكر شمرى، فرمانده حملات جنايتكارانه 6 و 7مرداد به مجاهدان اشرف، از كار بركنار شد

حمله به اشرف در ششم وهفتم مرداد
حمله به اشرف در ششم وهفتم مرداد

سرلشكر جنايتكار شمرى، معروف به داموك، كه در حملات 6 و 7مرداد به ساكنان بىدفاع اشرف دستور شليك داده بود از كار بركنار شد.
الفرات، يك تلويزيون عرب زبان رژيم آخوندى كه ارگان رسمى مجلس مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق محسوب مىشود، اعلام كرد: ”در پى انفجارهايى كه در شهر خالص روى داد، شوراى استان ديالى مدير پليس استان به نام عبدالحسين الشمرى را از منصبش بركنار كرد. شوراى استان ديالى تصويب كرد كه شهر خالص يك شهر آسيب ديده است. اين انفجار باعث شد كه بيش از 200نفر شهيد و زخمى شوند».

سرلشگر شمرى در جريان تهاجم وحشيانه نيروهاى عراقى در 6 و 7مرداد ماه گذشته به شهر اشرف و شهادت 11 مجاهد و ربودن 36تن از آنان نقش سركردگى داشت و متعاقباً به نحو وقيحانهاى ادعا كرد مجاهدين اشرف داراى 17000 قطعه سلاح هستند. جنايتكار مزبور هم‌چنين در 11مردادماه اعلام كرده بود كه ساكنان اشرف 30روز مهلت دارند تا خاك عراق را ترك كنند و در صورت عدم خروج از قرارگاه اشرف، اقدامات نظامى عليه آنها براى اخراجشان به زور، اتخاذ خواهد شد.

مجاهدان اشرف در همان زمان اين اظهارات را به سخره گرفتند. كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف نيز در 12مردادماه با ارسال نامهيى خطاب به وى اعلام كرد:
”نسبت به رفتار سركوبگرانه شما و نيروهاى تحت فرمان شما عليه ساكنان اشرف اخطار داده و به شما اعلام مىكنيم كه اقدامات شما از 6مردادماه به بعد عليه ساكنان اشرف از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت و جنايت جنگى است و مورد تعقيب و پيگرد بينالمللى قرار خواهد گرفت ”.

متعاقباً دادگاه ملى اسپانيا در روز 20شهريور حكم دادگاه تحقيق مبنى بر تحقيق پيرامون جنايت جنگى عليه ساكنان اشرف را قطعى و اعلام كرد بر اساس آن مقامات عراقى مىتوانند در مورد نقضهاى صورت گرفته در مورد ساكنان اشرف تحت تعقيب قرار مىگيرند.

******

از سوى ديگر در پى انتشار تعداد آراء صندوقهاى انتخاباتى در عراق كه توسط رسانههاى اين كشور منعكس گرديده است نتايج حيرت انگيزى به دست آمده كه بيش از پيش مؤيد منتهاى نفرت و انزجار مردم عراق از رژيم آخوندى و كميته سركوب اشرف در دولت مالكى است.

جاسوس موفق ربيعى تنها 1315 رأى به‌دست آورده و از دور انتخاباتى و نمايندگى پارلمان كنارگذاشته شده است. او همان مزدورى است كه مدعى مغزشويى ساكنان اشرف بود و مىگفت به دستور مالكى مىخواهد حضور مجاهدين در عراق را براى آنها تحملناپذير نموده و با برپا كردن نقاط كنترلى و گشت و بازرسى دست به حمله به ساكنان اشرف بزند و يكايك آنها را از دم تيغ بگذراند.

ربيعى: «3418 انسان مغزشويى شده يعنى 15 يا 20نفر مغزهاى اين افراد را شستشو داده‌اند پسران و دختران جوان، تقريباً 1000 زن جوان و نيز بيش از 1000 مرد جوان با آموزش بسيار بالا روى سلاحهاى بسيار خطرناك هستند.

مجرى: و مانع مى‌شوند و مانع مى‌شوند از ديدار سازمانهاى…
ربيعى: مانع مىشوند كه ساكنان حتى با خانواده‌هايشان نيز تماس بگيرند يعنى خانواده‌هاى آنها كه از ايران مى‌آيند. خانواده وقتى مىخواهد مىآيد كه فرزندش را ببيند و ببرد اينها مانع مى‌شوند، مانع آنها مى‌شوند
ما اقداماتى تصاعدى و تدريجى داريم ولى عجله نمىكنيم اين در واقع يك مسألهٴ سياسى انسانى داراى بعد تروريستى و بعد امنيت ملى در داخل عراق با ابعادى منطقه‌‌يى و ابعادى بينالمللى با گامهايى تدريجى مى‌باشد يعنى به تدريج حضور آنها در عراق را تحملناپذير بكنيم.
. الآن تقريبا 50 كيلومتر مربع از خاك عراق توسط يك سازمان تروريستى اشغال شده است. اما بتدريج نيروهاى امنيتى عراق وارد قرارگاه مىشوند و نقطه كنترلى برپا مىدارند و گشت داير مىكنند و بازرسى مىكنند و دست به حمله مىزنند، چرا كه ما حقيقتا مطمئن نيستيم چونكه در درون قرارگاه ممكن است كه سلاح باشد. و شايد كه درون قرارگاه آدمهاى تروريستى هم اكنون وجود داشته باشند. تصوير داخلى قرارگاه براى ما روشن نيست.»

وجدان ميخائيل وزير به اصطلاح حقوقبشر مالكى تنها 203 رأى به‌دست آورده و از دور انتخاباتى و نمايندگى پارلمان كنارگذاشته شد. وجدان ميخائيل كه قبلاً در ژنو گفته بود موظف است به دستور مالكى زندانى از قرارگاه اشرف بسازد، دو هفته پيش براى جلب حمايت فاشيسم دينى حاكم بر ايران اعلام كرد:
« اعضاء سازمان خلق كه از دهها سال پيش در اين قرارگاه مستقر هستند پناهنده سياسى نيستند… كه آنها يك سازمان نظامى هستند و خلع سلاح شده نيستند و فقط در صورتيكه بهعنوان افراد نادم از قرارگاه خارج شوند با آنها همكارى مىشود.»

وجدان ميخائيل كه فاقد هرگونه علم و اطلاع حقوقى است افزود: ساكنان اشرف حفاظت شده نيستند و بايستى به ايران برگردند زيرا قوانين و كنوانسيونهاى مربوط به حفاظت با وضعيت آنها همخوانى ندارد چرا كه از كشورى كه در حال جنگ باشد يا از درگيرى در مشكل باشد نيامدهاند.
خانم وجدان ميخائيل هم‌چنين تعجبش را از مخالفت ساكنان اين قرارگاه به انتقال به نقطه ديگرى در خاك عراق ابراز كرد!

اكنون مردم عراق پاسخ تعجبهاى وزير به اصطلاح حقوقبشر مالكى را با 203 رأى دادند تا بيشتر نسبت به عواقب خوش خدمتى فاشيسم حاكم بر ايران تعجب نمايد!

طبق آمار و ارقام منتشر شده، على اللامى يكى از كارگردانان تحت امر رژيم آخوندى براى ريشهكنى بعث و حذف شخصيتهاى ملى عراق از دور انتخابات تنها 703 رأى آورده و در انتخابات مردود شناخته شد.

ابو مهدى مهندس تروريست مزدور رژيم نيز 2018 رأى از دور انتخابات و نمايندگى پارلمان حذف شد.
هم‌چنين سه وزير ديگر مالكى و دبير شوراى وزيران او با رأيهاى اندك از دور انتخابات و نمايندگى پارلمان حذف شدند. وزير حمل و نقل با 641 رأى، وزير دفاع با 578 رأى، وزير مهاجرت با هزارو هفتاد رأى و على عَلّاق دبير شوراى وزيران، با هزارو 69 رأى از دور انتخابات و نمايندگى پارلمان حذف شدند.

تنها على دباغ سخنگوى مالكى كه به شيوه كردان به خود عنوان دكترا داده بود تنها با پنج هزار و ششصد و يك رأى در ليست مالكى به نمايندگى انتخاب شده است.

از سوى ديگر در استان ديالى دكتر عبدالله جبورى رئيس نخستين كنگره همبستگى در اشرف كه حمايت 5 ميليون و دويست هزار مردم عراق از مجاهدين را اعلام كرد بهعنوان نخستين نماينده مردم استان ديالى انتخاب گرديد.

رژيم آخوندى با فرافكنى در يك واكنش جنونآميز نسبت به نتايج انتخابات و شكست استراتژيك خود در انتخابات عراق، انفجارات مزدوران خود در شهر خالص را كه 97 كشته و 120 زخمى برجاى گذاشت به مجاهدين نسبت داد.
يك شبكه عرب زبان تلويزيون رژيم به نام الفرات گفت: «همه نشانهها حاكى از اين است كه سازمان تروريستى خلق با همكارى القاعده و بعثيهاى صدامى اين انفجار را ترتيب دادهاند.»
يك سخنگوى مجاهدين در اين باره گفت:«چنانچه مزدوران رژيم جرأت دارند براى اثبات ادعاى خود به دادگاه اسپانيا بيايند تا به جرم همين انفجارات و ديگر جنايتهايشان مورد محاسبه و مؤاخذه بينالمللى قرار گرفته به كيفر جنايتهاى ضدانسانى خود برسند.»