دوشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۸۷

مریم رجوی: جهان پیشرفته و متمدن باید حمایتی را كه شایسته جنبشهای آزادیبخش و مقاومت علیه استبداد و ستم است از مقاومت ایران به عمل آورد

مریم رجوی: جهان پیشرفته و متمدن باید حمایتی را كه شایسته جنبشهای آزادیبخش و مقاومت علیه استبداد و ستم است از مقاومت ایران به عمل آورد
7:14:39 AM 1387/4/31
مريم رجوي
مريم رجوي

روزنامه العرب چاپ لندن ضمن درج مصاحبه خود با رئیس جمهور برگزیده مقاومت نوشت: مریم رجوی در یك گردهمایی در پاریس كه با شركت70هزارتن برگزارشد، با ایقان گفت جهان پیشرفته و متمدن باید حمایتی را كه شایسته جنبشهای آزادیبخش و مقاومت علیه استبداد و ستم است از مقاومت ایران به عمل آورد
رئیس جمهور برگزیده مقاومت درمصاحبه با العرب گفت : رأی اخیر پارلمان انگلستان تاكیدی است بر اینكه صدای 80 میلیون ایرانی به گوش جهانیان می رسد. صدایی كه سقوط رژیم حاكم بر ایران و پایان مرحله ای طولانی از سركوب را نوید می دهد. كسانیكه به لغو اتهام تروریسم از مجاهدین خلق در پارلمان انگلستان رای دادند در اساس از حق و آزادی و دمكراسی در برابر سیاست استمالت و كرنش در برابر رژیم ایران دفاع می كنند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت در ادامه مصاحبه خود گفت: ما از دولت فرانسه می خواهیم كه به فشارهای رژیم ایران تن ندهدو در دوره ریاستش بر اتحادیه اروپا برای لغو این برچسب تلاش كند. فرانسه سرزمین تمدن و پیشرفت است و بسیار زشت است كه به حق و قانون پاسخ مثبت ندهد ، و این خیانت به قوانین جمهوری فرانسه است كه بر مواضعش علیه ما اصرار كند . عدالت و وجدان بیدار حكم می كند كه اتحادیه اروپا از اصرار بر نامگذاری تروریستی مجاهدین دست بردارد تا مردم ایران به آزادی برسند و مقاومت به هدفش در سرنگونی رژیم آخوندی دست یابد .
خبرنگار العرب از خانم رجوی درمورد لیست تروریستی وزارت خارجه آمریكا پرسید، رئیس جمهور برگزیده مقاومت پاسخ داد:.از همان ابتدا مقامات وزارت خارجه آمریكا گفتند وارد كردن نام مجاهدین در لیست سیاه یك علامت حسن نیت به خاتمی بعنوان رئیس جمهور جدید آخوندهاست. البته هیچ تغییری در حكومت ولایت فقیه ایجاد نشد و احمدی نژاد سركار آمد و همه دیدند كه مماشات با این رژیم چه معنایی دارد !
رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پاسخ به سؤال دیگری در مورد بیانیه سه میلیون شیعه عراقی برای طرد واخراج رژیم آخوندی گفت: سه میلیون شیعه عراقی خواستار اخراج رژیم ایران از عراق و برطرف كردن محدودیت ها از مجاهدین خلق شدند (آنها اعلام كردند)كه مجاهدین خلق به وزنه تعادلی درمقابل مداخله جویی ملایان تبدیل شده اند. چراكه مجاهدین در كنار مردم عراق و علیه رژیم آخوندی و برای مقابله با نفوذ و دخالت هایش در عراق ایستاده اند .