جمعه، تیر ۱۴، ۱۳۸۷

دیدار خانم مریم رجوى با شیوخ عشایر، نمایندگان نیروهاى سیاسى و شخصیتهاى عراقى در اورسور اواز

دیدار خانم مریم رجوى با شیوخ عشایر، نمایندگان نیروهاى سیاسى و شخصیتهاى عراقى در اورسور اواز
12:46:42 PM 1387/4/13
مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با شیوخ عشایر عراق، نمایندگان نیروهای سیاسی این كشور و شخصیتهای اجتماعی و فرهنگی عراقی كه برای شركت در گردهمایی به سوی قله پیروزی به پاریس آمده بودند، درمحل اقامت خود در اورسور اواز دیدار و گفتگو كرد.
دراین دیدار شخصیتها و شیوخ عشایر و نمایندگان جریانهای سیاسی عراق با تعلقات سیاسی و مذهبی و قومی گوناگون شركت داشتند.شماری از شخصیتها عبارت بودند از :
- خانم میسون مجید علیوی، همسر شهید شیخ فائز لفته علیوی
-آقای ضیا شیخلی عضو دفتر سیاسی جنبش وفاق ملی عراق
-آقای خالد حمدان فرستاده دكتر عدنان دلیمی رهبر كنگره مردم عراق ،
-آقای صادق مطلك برادر دكترصالح مطلك، رهبرفراكسیون عربی ملی عراق،
-شیخ مازن حبیب خیزران شیخ كل عشیره العزه در عراق،
-شیخ فیصل حوم علیوی شیخ كل عشیره ندا،
-شیخ عبدالحلیم عبدالكریم از شیوخ عشیره البیاتی،
- دكتررضا الرضا رئیس هیأت شیعه جعفری عراق
-دكتر میناس رئیس حزب دموكرات مسیحی عراق
دراین دیدار، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با خیرمقدم به هیأت عراقی و بادرود به شهیدان عراقی هم چون شیخ فائز كه خونشان با خون مجاهدین در مسیر صلح و آزادی و مبارزه با فاشیسم مذهبی درهم آمیخته، و با سپاسگزاری وقدردانی از حمایتهای شیوخ وشخصیتهای عراق از مجاهدان اشرف گفت: كمك ها ویاریهای ارزشمند شما به اشرف، هیچ پاسخ شایسته یی جز اینكه شمارا نزد خداوند رحمان ورحیم دعا كنم، نمی یابد. دعا برای اینكه خداوند مردم عراق را از شر آخوندها و دخالت های آنها نجات دهد»
رئیس جمهور برگزیده مقاومت خطاب به نمایندگان جریانهای سیاسی و شخصیتها وشیوخ شریف عراقی گفت: ما دوتجربه بسیار ارزشمند پیش رویمان داریم تجربه مردم و مقاومت ایران و تجربه عراق.هر دو تجربه نشان می‌دهد كه اصل اول برای نجات مردم كشورهای مسلمان در شرایط كنونی، مرزبندی با رژیم آخوندی است .ما در ایران به این دلیل توانستیم با نیروی مهیب ارتجاع مذهبی مقابله كنیم كه بر تضاد اصلی جامعه كه همانا ارتجاع و دیكتاتوری مذهبی بود انگشت گذاشتیم و بر روی همین تضاد و دشمن اصلی متمركز شدیم و همین تضمین پیروزی و نجات ایران وعراق ومنطقه ازشرارت استبداد مذهبی است.
شیوخ عشایر و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی عراقی در دیدار با رئیس جمهور برگزیده مقاومت، طی سخنانی بر همبستگی و اتحاد عمل استراتژیكی با مردم و مقاومت ایران تأكید نمودند و اعلام كردند كه تا پای جان مدافع و متحد مجاهدان اشرف هستند و این همبستگی مبارزاتی دربرابر تروریسم و ارتجاع و فتنه انگیزیهای رژیم آخوندی، مقدم بر هر چیز و اول از همه به خاطرعراق و در دفاع از صلح و آرامش و آشتی ملی درعراق است.
شخصیتها و شیوخ عراقی در دیدار با رئیس جمهور برگزیده مقامت تأكید كردند كه در مقابله با تروریسم و بنیادگرایی صادراتی ازسوی دیكتاتوری آخوندی، مجاهدین خلق ایران بهترین دوست ومتحد مردم عراق هستند و هم پیمانی و اتحاد استراتژیك با مجاهدان اشرف و مقاومت ایران را تضمین روابط دوستی و حسن همجواری بین دوملت عراق وایران می دانند.