پنجشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۷

دیدار نایب رئیس مجلس اردن وشماری از نمایندگان وشخصیتهای این كشور با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

دیدار نایب رئیس مجلس اردن وشماری از نمایندگان وشخصیتهای این كشور با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
12:41:38 PM 1387/4/12
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئیس جمهور برگزیده مقاومت با نایب رئیس وشماری از نمایندگان مجلس اردن وشخصیتهای این كشور در محل اقامت خود دراورسور اواز دیدار وگفتگو كرد و نمایندگان مردم اردن را به حمایت از مقاومت عادلانه مردم ایران برای صلح و آزادی و مقابله با حكومت آخوندی كه اولین دشمن اسلام ومسلمانان و دشمن شماره یك صلح و پیشرفت خلفهای منطقه است، فراخواند

دراین دیدار كه روز دوشنبه 10تیرماه صورت گرفت، شماری از نمایندگان مجلس اردن از جمله دكتر ممدوح العبادی نایب رئیس مجلس اردن ، آقای مفلح الرحیمی، رییس فراكسیون اكثریت و وزیر سابق، خانم ناریمان الروسان و آقایان منیرصوبر، احمد العتوم ، ابراهیم العموش، ابراهیم الغرابیه و فخری اسكندر داوود نمایندگان مجلس اردن، آقای سلیمان عبیدات.نماینده پیشین مجلس اردن و آقای فخری قعوار نماینده پیشین مجلس اردن و نویسنده و رئیس سابق اتحادیه نویسندگان عرب شركت داشتند. حاضران برهمراهی وحمایت ازمجاهدین ومقاومت ایران درجهت نیل به آزادی وصلح وپیشرفت همه خلق های منطقه تأكید كردند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت در دیدار با نایب رئیس وشماری از نمایندگان مجلس اردن وشخصیتهای این كشور بر پیوندهای مشترك دینی و فرهنگی دو ملت ایران واردن و مبارزه مشترك مردم و كشورهای منطقه دربرابر واپسگرایی و تروریسم برخاسته از دیكتاتوری آخوندی حاكم برایران تاكید كرد و گفت : اگر تحولات سه دهه را از جلوی چشم عبور دهیم بخوبی روشن است كه ریشه عمده مسائل در منطقه رژیم آخوندی بوده است. این رژیم ضدانسانی وضد اسلامی ایران است كه درپی تفرقه اندازی دینی و گسترش هلال موسوم به هلال شیعی یا بهتر است بگوییم هلال بنیادگرایی و تطّرف است تا ضعف تاریخی و بنیادین وبحران های مرگبار درونی خود را با صدور تروریسم وبنیادگرایی جبران كند وبپوشاند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: رژیم آخوندی حاكم برایران با نیرنگ و فریب، با شعارهای دجالگرانه ضد آمریكایی و ضد اسراییلی و با اشك تمساح ریختن برای مردم فلسطین میخواهد ماهیت كثیف خود را كه تماما علیه مردم مسلمان منطقه است بپوشاند. این رژیم تلاش می‌كند با خاك پاشیدن در چشم توده های مسلمان و عرب و با بهره برداری از بحران های گسترده در منطقه خود را دوست مردم مسلمان و عرب و وزنه تعادلی در منطقه نشان بدهد كه گویا كفه را به نفع آنان تغییر داده است. اما واقعیت این است كه این رژیم ومقاصد شوم آن خود بدترین دشمن خلق های منطقه و بدترین دشمن اسلام ومسلمانان است.

خانم رجوی در دیدار با نمایندگان مجلس اردن و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی این كشور گفت: لابی رژیم آخوندها بمب اتمی در دست این رژیم را وزنه تعادلی برای مسلمین و اعراب در قبال اسراییل قلمداد می كنند، اما این یكی از دروغهای بزرگ آخوندهاست. رفسنجانی كه برخی او را مدره و پراگماتیست قلمداد میكنند از دو دهه پیش گفته بود كه اگر ما به بمب اتم دست پیدا كنیم، كسی نمی تواند در مقابل ایده گسترش حكومت اسلامی به كشورهای منطقه ایستادگی كند. این هدف مقدم رژیم آخوندی ازدست یابی به بمب اتمی است.

رژیم لایت فقیه به خاطر ماهیت واپس مانده خود نمی تواند از سیاست صدور تروریسم دست بردارد. این رژیم برخلاف تبلیغاتش بسیارضعیف وشكننده و در داخل ایران مورد خشم و نفرت عموم مردم است. همین انتخابات اخیر مجلس رژیم توسط 95درصد مردم تحریم شد. آخوندها بنحوی غیر قابل تصور در مقابل اپوزیسیون و بطور خاص سازمان مجاهدین خلق ایران آسیب پذیر و شكننده هستند. وقتی دادگاه انگلستان مجاهدین را از لیست تروریستی در آورد چه هیاهویی بپا كردند. كار به اینجا كشید كه دیپلمات های غربی درگیر در مذاكرات گفتند در هر مذاكره ای بین رژیم ایران و كشورهای غربی بر سر مساله اتمی، موضوع سركوب مجاهدین در صدر درخواست های مقامات رژیم است.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت نمایندگان مجلس و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی اردن را به مقابله با صدور تروریسم و بنیادگرایی ازسوی رژیم ضداسلامی وضدانسانی آخوندها كه دشمن اول صلح و آرامش و پیشرفت مردم منطقه است، فراخواند وگفت : من به عنوان یك خواهر مسلمان و از سوی مقاومتی كه 120هزار شهید در را آزادی ایران ازچنگال استبداد مذهبی داده است از شما میخواهم كه در این نبرد مرگ و زندگی به مقاومت ایران و به مجاهدین خلق ایران به نیروهای دمكراتیك و مردم تحت ستم عراق بپیوندید. این ضرورت پایان دادن به تهدیدات فاشیسم مذهبی حاكم برایران است. این وظیفه ای است كه در این برهه از زمان بر دوش ماست و ما باید در قبال نسل های آینده مسئول باشیم كه به وظیفه خودمان قیام كنیم.

دكتر ممدوح العبادی نایب رئیس مجلس اردن درسخنانی كه دراین دیدار ایراد كرد، ضمن تشكراز دعوت خانم رجوی وسخنرانی ایشان، براهمیت مسأله دموكراسی و احترام به آرای مردم كه اسلام واقعی را از دیكتاتوری زیر پرده دین جدا می كند تأكید كرد وگفت: ما آروز می كنیم كه ایران آزاد ودموكراتیك باشد و براساس عدالت و برابری. كسانی كه مدعی اسلام وانقلاب هستند ولی فرقه گرایی و تبعیض دینی را دامن میز نند، اكنون درعراق مردم را براساس هویت دینی كشتارمی كنند. ما دراردن و دركشورهمسایه مان عراق هرگز دجار تفرقه و درگیری مذهبی نبودیم و در تمامی مناسبات اجتماعی دربسیاری موارد نمی دانستیم كه دوستان اردنی یا عراقی ما پیروكدام مذهب هستند. شعیه هستند یاسنی یا مسیحی. این تفرقه اندازی وجداسازیهای دینی ناشی ازمقاصد شوم مدعیان دروغین اسلام است.
وی تأكید كرد كه آن چه مهم است مبارزه با دیكتاتوری می باشد. ما برای مبارزه شما علیه دیكتاتوری وبرای هرمقاومتی علیه دیكتاتوری آرزوی پیروزی می كنیم. مخصوصا برای مبارزه شما با یكتاتوری ولایت فقیه كه به هیچ كس امكان مخالفت وابراز عقیده نمی دهد، آرزوی موفقیت می كنیم.

خانم ناریمان الروسان، عضو مجلس اردن ، ازخانم رجوی به عنوان سمبل و الگویی برای زنان شرق وزنان مسلمان یاد كرد و گفت ما به عنوان زن مسلمان به شما افتخارمی كنیم وشما را تبلور ارزش های خودمان می بینیم. مردم كشورهای عربی فریب دعاوی دجالگرانه آخوندهای حاكم را نمی خورند.انها خودشان در هنگام جنگشان باعراق با اسرائیل معاملات سلاح داشتند.نیروهای وطن پرست چه دراردن وعراق وچه در دیگركشورها هرنیرویی را براساس عملكرد دموكراتیك آن می سنجند ومن برای شما به عنوان بانویی كه حامل ارزش های انسانی ودموكراتیك هستید، آرزوی موفقیت می كنم.

آقای منیرصوبر، نماینده مجلس اردن ، وزیروسناتورسابق طی سخنان كوتاهی گفت:من سال هاست با مقاومت ایران آشنا هستم . اطلاعیه ها وپیشرفت های شما را دنبال می كنم. براستی كه شما درمیان انواع توطئه ها وفشارها به دستاوردهای زیادی نایل شدید ولی آخوندها بازهم درصدد توطئه ومعامله وزد وبند درمذاكرات اتمی خودشان هستند و ما باید نسبت به آن هشیارباشیم . ما برای موفقیت شماتلاش می كنیم وبرایتان آزروی پیروزی داریم.
آقای فخری اسكندر داوود، نماینده مجلس اردن گفت : من براستی ازاین همه توان سازماندهی كادرها وفعالان شما شگفت زده ام. من یك عرب مسیحی هستم. هم چنان كه دكترممدوح گفتند ما از مسلمان ومسیحی هدفمان دموكراسی و پیشرفت مردممان است. مسیحیان نقش ویژه یی در پیوند دادن پیروان مذاهب مختلف در تاریخ كشورهای شرقی داشتند ومن با تأكید وایمان به اعتقادات مسیحی خودم، اطمینان دارم كه ما به عنوان مسیحی ومسلمان می توانیم وباید دركنارهم زندگی كنیم ومبارزه وجهاد شما هم درهمین راستاست و برایتان آرزوی موفقیت داریم.
در خاتمه این دیدار نایب رئیس مجلس اردن یك بار دیگر ازجانب تمام همكارانش بر ادامه تلاش هایشان درحمایت وهمراهی با مقاومت ایران و برآرزوهای خیر و دعای پیرورزی برای مردم ومقاومت ایران تأكید كرد