دوشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۷

لرد راسل جانستون، يكى از حاميان بزرگ مردم و مقاومت ايران، در پاریس درگذشت

لرد راسل جانستون، يكى از حاميان بزرگ مردم و مقاومت ايران، در پاریس درگذشت
5:47:04 AM 1387/5/7
لرد راسل جانستون
لرد راسل جانستون

باكمال تأسف و تأثر مطلع شدیم كه لرد راسل جانستون عضو مجلس اعیان، از رهبران حزب لیبرال انگلستان، رئیس سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا و عضو كمیته پارلمانی ایران آزاد در مجلس انگلستان شب گذشته به علت ابتلا به بیماری سرطان در سن 75سالگی در پاریس درگذشت.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی درگذشت این سیاستمدار شریف و انساندوست انگلستان را كه از حامیان بزرگ مردم و مقاومت ایران بود ، به خانواده اش ، به اعضای مجلسین انگلستان به ویژه به اعضای كمیته پارلمانی ایران آزاد ، به حزب لییرال انگلستان و همه همكارانش در مجمع پارلمانی شورای اروپا و هم چنین به خانواده بزرگ مقاومت ایران تسلیت گفت و افزود: لرد راسل جانستون از دهه 60 هنگامی كه نماینده مردم درمجلس عوام انگلستان بود به حمایت از مقاومت ایران برخاست و با مسئول شورای ملی مقاومت ایران درپاریس دیدار كرد. لرد راسل جانستون یكی از 35 نماینده مجلسین انگلستان بود كه كارزار حقوقی رفع ممنوعیت از سازمان مجاهدین خلق ایران را تاحذف نام مجاهدین از لیست ودرهم شكستن قلعه اصلی توطئه دیكتاتوری آخوندی پیروزمندانه به پیش بردند. لرد جانستون پس از آن نیز تا آخرین روز های زندگیش با منتهای شرافت وانسانیت از حقوق مردم ایران برای مقاومت ونیل به آزادی دفاع كرد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پیام تسلیت خود تأكید كرد: مجاهدان اشرف و همه اعضا و هواداران مجاهدین واعضا و فعالان مقاومت ایران در فقدان لرد راسل جانستون سوگوارند و به روان او درود می فرستند . مردم و مقاومت ایران هرگز خاطره او وهمبستگی وحمایت شجاعانه وفداكارانه اش از مبارزه مردم ما برای رهایی ازچنگال استبداد مذهبی را فراموش نخواهند كرد.