چهارشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۷

اوگانهای دریایی آمریكا, انگلستان و فرانسه, مانوری را با هدف محاصره دریایی رژیم ایران، آغاز كردهاند


ناوگانهای دریایی آمریكا, انگلستان و فرانسه, مانوری را با هدف محاصره دریایی رژیم ایران، آغاز كردهاند

7:22:07 AM 1387/5/2
مانور جنگي ناوگانهاي آمريكايي - آرشيو
ناوگان های دریایی آمریكا, انگلستان و فرانسه, از روز دوشنبه, مانوری را با هدف محاصره دریایی رژیم ایران, آغاز كردهاند.خبرگزاری نووستی روسیه ضمن اعلام این خبر گفت در صورت تحقق این هدف, رژیم ایران با وضعیتی بسیار دشوار روبرو خواهد شد.این خبرگزاری افزود: این محاصره در صورتِ جواب منفیِ رژیم ایران به خواست كشورهای 5+1 مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم انجام خواهد شد.