چهارشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۷

تظاهرات هواداران مقاومت در مقابل دفتر وزارت امور خارجهُ انگلستان در رابطه با اعدامهای گستردهُ اخیر رژیم ملایان در مردادماه جاری در تهران

تظاهرات هواداران مقاومت در مقابل دفتر وزارت امور خارجهُ انگلستان در رابطه با اعدامهای گستردهُ اخیر رژیم ملایان در مردادماه جاری در تهران.

صبح امروز 4 شنبه 9 مرداد ماه، هواداران مقاومت در لندن در مقابل دفتر آقای دیوید میلی بند وزیر امور خارجهُ انگلستان در لندن تظاهرات نمودند تا به اعدام 59 زندانی سیاسی در 2 روز در ایران و در سالکرد قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 1367 از دولت انگلستان تقاضای رسیدگی عاجل برای متوقف نمودن اعدامهای گستردهُ زندانیان بی پناه سیاسی در ایران ملا و پاسدارزده تقاضای کمک نمایند.
عکسهایی از این تظاهرات


م طحانی
ایران زمین