چهارشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۷

جف مورل: گزینه نظامی برای مقابله با رژیم ایران، همواره روی میز است

جف مورل: گزینه نظامی برای مقابله با رژیم ایران، همواره روی میز است
12:17:19 PM 1387/5/9
جف مورل
جف مورل

جف مورل- سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع آمریكا، طی یك كنفرانس خبری تصریح كرد كه گزینه نظامی برای مقابله با رژیم ایران، همواره روی میز است؛ اما آمریكا اكنون برای برخورد با برنامه هسته یی این رژیم، روی اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی متمركز است. سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع امریكا در ادامه گفت: شكی نیست كه رژیم ایران در پی دست یابى به سیستم موشك بالستیك می باشد. آنها در گذشته هیاهوی زیادی كردند و گفتند به یكی از این موشك ها دست یافته اند، از این رو، غیرمنتظره نیست كه در پی دست یابى به این موشك ها باشند.