چهارشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۷

خانم مریم رجوی به دعوت نمایندگان مجلس ایتالیا وارد رم شد

خانم مریم رجوی به دعوت نمایندگان مجلس ایتالیا وارد رم شد
12:44:06 PM 1387/5/2
سفر خانم مريم رجوي به ايتاليا
سفر خانم مريم رجوي به ايتاليا

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی بعد ازظهر روز سه شنبه اول مردادماه به دعوت نمایندگان مجلس ایتالیا و برای شركت در اجلاس پارلمانی به منظور اعلام بیانیه اكثریت پارلمان ایتالیا درحمایت از راه حل سوم خانم رجوی وارد رم شد.
درفرودگاه لئوناردو داوینچی،هیأتی از شخصیتهای ایتالیایی و ایرانیان مقیم ایتالیا، ازجمله نمایندگان انجمن متخصصین ایرانی درایتالیا، جامعه پزشكان و دارو سازان ایرانی درایتالیا، جامعه زنان دموكراتیك ایرانی ، انجمن خانواده های مجاهدان شهراشرف و شماری ازاعضای شورا از رئیس جمهور برگزیده مقاومت استقبال كردند.
ایرانیان مقیم ایتالیا كه درهنگام ورود خانم رجوی در فرودگاه رم اجتماع كرده بودند، به زیان ایتالیایی شعار می دادند: رئیس جمهور خوش آمدی. ایرانیان آزاده مسیر ورود خانم رجوی را با ابراز احساسات پرشور ملی و میهنی گلباران كردند.