شنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۷

باب فیلنر: پس از حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان، دولت آمریكا باید این نامگذاری را لغو كند

باب فیلنر: پس از حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان، دولت آمریكا باید این نامگذاری را لغو كند
5:10:38 AM 1387/4/29
باب فيلنر
باب فيلنر

باب فیلنر نماینده كنگره آمریكا طی سخنانی در جلسه رسمی كنگره تصریح كرد پس از حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان، دولت آمریكا باید این نامگذاری را لغو كند. ما باید به سیاست استمالت از رژیم ایران خاتمه دهیم و در مقابل حمایت خودمان را نثار مردم ایران كنیم.
باب فیلنر در سخنرانی خود تحت عنوان «دموكراسی در ایران » خطاب به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریكا گفت: من امروز در حمایت از دموكراسی در ایران و ثبات در عراق برخاسته ام. ما در كنگره آمریكا باید با هم برای ایجاد یك عراق با ثبات و دموكراتیك همكاری كنیم. امروز شواهد انكار ناپذیری وجود دارد كه نشان مى دهد رژیم ایران مسبب اصلی خشونت ها در عراق است و باعث تلفات به آمریكاییها و عراقیها می شود.
در روز چهارم ژوئیه، رژیم ایران یك موشك گراد دیگر به شهر اشرف، اقامتگاه مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران شلیك كرد. مزدوران رژیم ایران در عراق همچنین خواستار دستگیری، محاكمه و اخراج این افراد حفاظت شده در اشرف شده اند. سربازان ما بر اساس كنوانسیون چهارم ژنو از اشرف حفاظت میكنند. این اقدام رژیم ایران (سربازان آمریكایی) را هم به خطر انداخته است.
باب فیلنر نماینده كنگره آمریكا افزود: من بارها گفته ام كه ملاهای تهران تمامی برگها را در اختیار ندارند. سیاست های گستاخانه رژیم ملایان از موضع ضعف این رژیم ناشی میشود. تهاجم مستمر(آنها) علیه حقوق بشر و حقوق مدنی مردم ایران، انعكاس مستقیم نامشروع بودن این دولت مذهبی و افراط گر است. حمله نظامی به ایران اشتباه است و ، به همان اندازه غلط است كه فكر كنیم ادامه استمالت با رژیم ایران تنها جایگزین جنگ می باشد. منطق درست این است كه به عنوان دموكراسیهای غربی، با حمایت از جوامع و فعالان صلح از تمامی امكانات صلح آمیز در اختیارمان استفاده كنیم تا رژیم ایران را منزوی و از یك جنگ جلوگیری كنیم. در حالی كه تمایل برای پیدا كردن یك راه حل صلح آمیز در مقابل این بحران منجر به انتخاب سیاست هایی شده كه به جاه طلبیهای رژیم ایران و تقویت بازوی دیپلوماتیك آن میدان داده است.
باب فیلنر افزود:
مهمترین نشانه تلاش های شكست خورده غرب در سیاست دیالوگ با رژیم ایران نامگذاری تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. سازمان مجاهدین افشاگریهای مهمی در باره برنامه تسلیحات هستهیی و تولید موشكی رژیم ایران ارائه داده است. مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی انگلستان خارج شده اند. اواخر ماه گذشته پارلمان انگلستان درخواست وزارت كشور را تأیید كرد و مجاهدین خلق ایران را از لیست سیاه انگلستان خارج نمود. در پرتو رخدادهای اخیر، ایالات متحده نیز باید حكم دادگاه (انگلستان) و همچنین اوضاع و شرایط سیاسی كنونی را بطور جدی مورد بررسی قرار دهد و محدودیتهایی كه علیه سازمان مجاهدین خلق ایران اعمال كرده است، لغو كند.
ما باید به سیاست استمالت از رژیم ایران خاتمه دهیم و در عوض حمایت خودمان را نثار مردم ایران كنیم. آنها بهترین متحدین ما در برابر تجاوزات ایران هستند. آنها آرزوهای تردید ناپذیری برای آزادی و دموكراسی دارند. ما باید با هم همكاری كنیم و پایداری آنها در مخالفت با افراط گرایی را به رسمیت بشناسیم و از تلاش های آنها برای دموكراسی در ایران حمایت كنیم.

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران