چهارشنبه، تیر ۱۲، ۱۳۸۷

نمایندگان كنگره آمریكا در پيامى به گردهمايى پاريس، حمایت خود را از رئیس جمهوربرگزیده مقاومت ابراز كردند

نمایندگان كنگره آمریكا در پيامى به گردهمايى پاريس، حمایت خود را از رئیس جمهوربرگزیده مقاومت ابراز كردند
12:45:29 PM 1387/4/11
نمايندگان كنگره آمريكا
نمايندگان كنگره آمريكا

نمایندگان كنگره آمریكا لیسی كلی، شیلا جكسون لی، جان لوییس، لینكلن دیاز، ماریو دیاز و لورتا سانچز طی پیام های ویدئویی جداگانهیی به گردهمایی بزرگ ویلپنت پاریس، حمایت خود را از مقاومت ایران و رئیس جمهوربرگزیده آن برای تغییر دموكراتیك در ایران ابراز كردند:


لینكلن دیاز- بالارت: نماینده كنگره آمریكا ـ جمهوریخواه از ایالت فلوریدا:
بهترین آرزوها برای میتینگ ایرانیان در پاریس.
این یك فرصت تاریخی است. یك موقعیت تاریخی برای گردهم آمدن و بهاتفاق هم فكر كردن كه در قبال رژیم تروریستی ایران در كجا قرار گرفته ایم. در تلاش هایمان برای محقق كردن دموكراسی و یك تحول دموكراتیك به ایران. پایان دادن به تروریسم. پایان دادن به كشتارهای جمعی. پایان دادن به شكنجهیی كه رژیم ایران هر روزه بهنمایش میگذارد.
و همچنین بهترین آرزوهایم را به شما تقدیم می كنم و بر همبستگی كامل خودم با شما تأكید میكنم.
شما پیروز خواهید شد.
كشورتان آزاد خواهد شد.
پایداری كنید، پایداری كنید!
شما دوستان مهمی از جمله در كنگره آمریكا دارید.


لیسی كلی: نماینده كنگره آمریكا از حزب دموكرات
خانم ها و آقایان، مهمانان و رهبران گرامی
باعث افتخار من است كه برای گردهمایی شما پیام میفرستم. من میخواهم بدانید كه قلبا با شما هستم، در حالی كه شما گردآمده اید تا توجه (جهان) را به نقض فزاینده حقوق بشر و بحران انسانی در ایران جلب كنید. شما گردآمدهاید تا حمایت خود را از آزادی، دموكراسی و حقوق بشر اعلام كنید و از كشورهای آزاد جهان به خواهید تا از مردم ایران و مقاومت آنها حمایت كنند و از آنها به خواهید كه به استمالت از سمتگران خاتمه دهند. شما همچنین با اقدام امروز، رهبری مبازره جهانی علیه افراط گرایی اسلامی را در دست دارید. ما در كنگره آمریكا مسیر خطرناكی را كه (رژیم) ایران انتخاب كرده درك میكنیم. این مسیر سرانجام به یك نبرد نظامی منتهی میشود. ولی همه ما امیدواریم كه به نقطه نظامی كشیده نشود و به همین خاطر تاكنون تحریمهایی علیه داد و ستدهای مالی و اعمال تروریستی ایران اعمال كرده ایم. اكنون كه جامعه جهانی توجه خود را روی تلاش های ایران برای تولید سلاح هستهیی معطوف كرده، این رژیم سیاست های متجاوزانه خود را گسترش داده است. یك تهاجم وحشیانه علیه شهروندان ایرانی را به اجرا گذاشته شده است. اسنادی وجود دارد كه دخالت (رژیم) ایران در داخل عراق تمامی تلاش ها برای ایجاد یك دولت با ثبات را از بین برده است. بحران در عراق تا زمانی كه یك دموكراسی سكولار در ایران ایجاد شود، پایان نخواهد پذیرفت. به كمك اعضای مقاومت ضد بنیادگرا و سكولار ایران در اشرف، عراقیها به مقابله با ایران و سپاه پاسداران تروریست آن برخاسته اند. رهبران عراقی نیز با افراط گرایی اسلامی كه از ایران به داخل عراق می آیند، مقابله میكنند. چند روز پیش بیش از 3 میلیون شیعه عراقی خواستار خلع ید از رژیم ایران در عراق شدند و تصریح كردند آنها با عراقیها در یك جبهه نیستند. من از اعمال و حمایت شما از دموكراسی درایران تقدیر میكنم. تلاش های شما اكنون كه دادگاه های انگلستان بر مشروعیت مقاومت سازمانیافته شما به رهبری مجاهدین تأكید كرده اند، بهطور خاص حائز اهمیت است. من وقتی كه رهبران شجاع شما، سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی انگلستان خارج شدند، بسیار خوشحال شدم. اكنون كه موضع مقابلهجویانه هستهیی ایران و صدور تروریسم آن ادامه دارد.منطق سیاسی در پشت قرار دادن مجاهدین در لیست سیاه افشا و بی اثر شده است.
دیگر هیچ توجیه منطقی یا قانونی برای كاهش تأثیر مقاومت شما وجود ندارد. من به شما تبریك میگویم كه حكم دادگاه استیناف انگلستان امید برای پیروزی بزرگتری برای مردم ایران را بوجود می آورد و اكنون موقعیت مجاهدین در آمریكا و اتحادیه اروپا بایستی روشن شود و آمریكا نیز بایستی محدودیتهای غیرعادلانهیی را كه بر مجاهدین اعمال شده است لغو كند.
خانم رجوی متعهد شده است كه از یك جنگ فاجعه بار ممانعت بعمل آورد و مردم ایران متحد كسانی هستند كه خواهان صلح میباشند. مقاومت سازمان یافته ایران وعده داده است كه تغییر دموكراتیك در ایران را به وجود آورد. من نیز با نظرگاه شما برای ایجاد یك حكومت دموكراتیك موافق هستم.جان لوییس: نماینده كنگره آمریكا از حزب جمهوریخواه
میخواهم از این فرصت استفاده كنم و به مردم ایران كه در حال مبارزه برای بنای یك جامعه برخوردار از عدالت هستند، درود بفرستم. بهعنوان یكی از شركت كنندگان در جنبش حقوق مدنی، ما در حقیقت به چیزی معتقدیم كه آن را جامعه محبوب میخوانیم. جامعهیی كه تمامی فعالیتهای آن بر اساس عدالتی است كه شرافت و ارزش هر انسانی را ارزشگذاری میكند.
مبارزه ما تمام نشده است. مارتین لوتر كینگ روزی گفت تهدید برای عدالت در هر كجا، تهدیدی برای عدالت در همه جاست.
تا موقعی كه مردم ایران از بی عدالتی رنج میبرند، ما نیز از بی عدالتی رنج میبریم. ما شاید با اقیانوس ها و دریاها از هم جدا شده باشیم، شاید هزاران مایل بین ما فاصله باشد، ولی ما همه مردمی واحد هستیم، یك خانواده. یك خانواده انسانی.
تاوقتی كه مبارزه شما ادامه دارد بدانید كه در افكارمان و دعاهایمان با شما هستیم. بهترین آرزوها برای یك كنفرانس امیدبخش و عظیم جهانی. متشكرم.شیلا جكسون لی ، نماینده كنگره آمریكا ـ ایالت تگزاس
با درود و سلام. من شیلا جكسون لی، نماینده كنگره از ایالت تگزاس هستم. با شادی و سرور زیادی به شما تبریك میگویم، زیرا امروز پنج سال بعد از پیروزی كسانی است كه مقاومت كردند و دستگیر شدند. ولی اكنون پیروزی از آن ماست. پیروزی از آن مردم ایران است، پیروزی متعلق به آزادی و دموكراسی است. من خواهر شما هستم. شما در آمریكا برادران و خواهرانی دارید كه در كنار شما ایستاده و برای آزادی مردم ایران مبارزه میكنند. بسیار حائز اهمیت است كه من با مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب، یك قهرمان كبیر، یك مدافع و دوست بزرگ آزادی، دوست من و خواهرمن در این جشن شریك باشم. من به او تبریك میگویم به خاطر تمامی پایداریهایش. چقدر شگفت انگیز است كه میبینیم هر روز كشورهای بیشتری در سراسر جهان به شجاعت مقاومت ایران پی میبرند. آنهایی كه برای صلح مبارزه میكنند. مقاومت باتروریسم تفاوت دارد. مقاومت یعنی آزادی، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی برای كسب دموكراسی. اكنون پنج سال از آن زمان كه مبارزین مقاومت كردند، و اكنون آزاد هستند و این آزادی را جشن میگیرند، میگذرد. ما این جشن را به خاطر این كه كشورهای بیشتری با قلب این جنبش آشنا می شوند، برپا میداریم، همانطوری كه انگلستان به این آشنایی رسید و آنها را از لیست تروریستی خارج كرد. امروز، روز شما و روز عظیمی است. هرچند من به طور حضوری در آنجا نیستم، ولی قلبم با شماست. من تحت تأثیر تجع عظیم شما قرار گرفته ام. من از این بابت تحت تأثیر قرار گرفته و به وجد آمده ام. از این كه به من امكان این را دادید تا از جانب بسیاری از اعضای كنگره آمریكا كه به مریم رجوی بهخاطر عشق به صلح و هدایت مردم ایران احترام میگذارند و از شما تقدیر میكنند، به شما تبریك بگویم، سپاسگزارم. من امیدوارم مردم ایران در آیندهیی نزدیك به آزادی دست یابند.


لورتا سانچز نماینده كنگره آمریكا از ایالت كالیفرنیا
با سلام.
من لورتا سانچز نماینده كنگره آمریكا از ایالت كالیفرنیا هستم.
از این كه از من دعوت كردید تا امروز با شما باشم، سپاسگزارم. هرچند كه من بهطور حضوری در فرانسه نیستم، ولی باید به شما بگویم قلبا با شما و در كنار شما هستم. همانطور كه برخی از شما میدانید، من یكی از طرفداران قدیمی جامعه ایرانیان مقیم آمریكا هستم و از مبارزه آنها برای حقوق بشر در ایران حمایت میكنم. به عنوان یك عضو كنگره آمریكا، من به نقش جامعه ایرانیان و نقش پایهیی آنها در جلب توجه جامعه جهانی نسبت به اعمال رژیم سركوبگر حاكم بر ایران اشراف دارم.
من به عنوان یك مدافع همیشگی حقوق بشر، با شما در احقاق حقوق شهروندان ایران شریك هستم. به همین دلیل من از تلاش ها و فداكاریهای مخالفان صلح طلب ایرانی در این مسیر كه توجه جامعه جهانی را به حمایت مستمر دولت ایران از تروریسم و نقض مستمر حقوق بشر در ایران جلب میكنند، تقدیر میكنم. در ماه دسامبر گذشته برای پنجاه و چهارمین بار طی 30 سال گذشته قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد رژیم ایران را بهخاطر نقض فاحش حقوق شهروندان ایرانی محكوم كرد. علاوه بر اعمال وحشیانهیی كه از دولت ایران سر میزند، وزارت خارجه آمریكا رژیم ایران را به عنوان منبع، ترانزیت و كشور مقصد قاچاق زنان و دختران ایرانی بهمنظور سوء استفاده جنسی و بردگی اجباری از آنها اعلام كرده است. علاوه بر این عفو بین الملل گزارش كرده است كه رژیم ایران دومین كشور جهان به لحاظ اعدام محسوب می شود. این قابل قبول نیست و مردم ایران نشان داده اند كه در خط مقدم جبهه مقاومت علیه دولت افراطی ایران هستند. بهطور خاص میخواهم پایداری قاطع هزاران دانشجوی ایرانی را كه در دانشگاه زنجان دست به تظاهرات زدند و كارگرانی را كه در شهر شوش به اعتراض برخاستند مورد تأیید قرار دهم. آنها با این عمل خود، افراط گری و تروریسم را رد كردند، آنها رژیم ایران را نفی كردند. من از تحریمهای دیپلوماتیك و اقتصادی علیه رژیم ایران برای پایان دادن به برنامه هستهیی آنها حمایت كرده ام. ایران باید به جامعه جهانی بپیوندد و دست از حمایت و گسترش تروریسم بردارد. ایران باید پناه دادن به افراطیون را متوقف كند تا ما مجبور به درگیریهای بیشتر با آنها نشویم.
من برای آزادی و دموكراسی در كنار شما هستم تا بتوانیم با كمك هم به رژیم وحشی در ایران خاتمه دهیم.
متشكرم.


ماریو دیاز ـ بالارت: نماینده كنگره آمریكا ـ جمهوریخواه از ایالت فلوریدا
ابتدا مایلم بهجامعه ایرانیان در سراسر جهان بهخاطر این دستاورد بزرگ یعنی گردهمایی در پاریس و گفتگو درباره حقوق بشر و وضعیت كنونی ایران، درود بفرستم. رژیم تروریست ایران بهوضوح یك تهدید برای امنیت و صلح تمامی جهان است. ولی هیچكس، هیچكس بیشتر از مردم ایران رنج ندیده است. مردمی كه از سركوب روزانه رنج میبرند. از قتل و از شكنجه آن رژیم خوفناك رنج میبرند. میدانم كه برخی ممكن است بگویند كه زمانی طولانی سپری شده. این رژیم سركوبگر مدت طولانی است كه در ایران حكومت می كند. و چنین می نماید كه برای همیشه حاكم خواهد بود اما اینگونه نیست و برای همیشه باقی نخواهد بود. چرا كه مردم ایران شایسته آزادی هستند. شایسته زندگی براساس حقوق بشر و شرافت انسانی. من بسیار سپاسگزار ایرانیانی در سراسر جهان هستم كه ایمان خود را حفظ كرده اندو به رزم و كار و مبارزه برای آزادی ادامه میدهند. ایران آزاد خواهد شد، بهخاطر سخت كوشی، فداكاری و تلاش های مردم ایران در داخل كشور، آنهایی كه خواهان آزادی هستند. و همه شما كه در این كنفرانس گرد آمدهاید
و هر روز برای آزادی كشورتان فعالیت میكنید. كشوری كه روزی بر اثر تلاش هایتان آزاد خواهد شد.
خداوند پشت و پناه همه شما باشد.