جمعه، تیر ۱۴، ۱۳۸۷

مایكل مولن: همه گزینهها روى میز هستند

مایكل مولن: همه گزینهها روى میز هستند : همه گزینهها روى میز هستند
12:46:42 PM 1387/4/13
ژنرال مايكل مولن
ژنرال مايكل مولن
آدمیرال مایكل مولن رئیس ستاد مشترك نیروهای مسلح آمریكا گفت: اگرچه تمركز ما در برخورد با رژیم ایران روی دیپلوماسی است اما همانگونه كه رئیس جمهور آمریكا گفته است همه گزینهها روی میز می باشند.
وی افزود: از دید ارتش آمریكا باز كردن جبهه سوم در حال حاضر به شدت روی ما فشار خواهد گذاشت. البته به این معنی نیست كه ما ظرفیت یا توان یك حمله را نداریم. ولی چنین حمله یی به شدت چالش آور خواهدبود و پیش بینی پیامدهای آن بسیار مشكل است .
سی. ان.ان گفت: آدمیرال مولن یك حمله را پرریسك خواند. البته او چشم انداز یك حمله اسراییل علیه ایران را بیان نكرد، ولی تصریح كرد كه در نظر آمریكا چنین حمله یی كمك كننده نخواهد بود. او گفت كه منطقه خاور میانه به خودی خود بی ثبات است، و نمی خواهد كه آنرا از این هم بی ثباتتر كند. او همچنین گفت اسراییل در مقایسه با آمریكا به لحاظ زمانی تحت فشار بیشتری قرار داد، زیرا آنها معتقدند كه رژیم ایران نزدیكتر از آن چیزی به تولید بمب اتمی است كه ما فكر میكنیم.
سی.ان.ان افزود: آدمیرال مولن گفت راه درست دیپلوماسی است، با وجود این كه چشم انداز یك حمله نظامی در آینده را منتفی ندانست.
گزارشگر سی.ان.ان در پنتاگون گفت: علت این كه دائما هم گفته میشود گزینه نظامی روی میز است، این است كه باید چماق در پس حلوا را بالا نگه داشت. مشكل اینجاست كه وقتی از قدرت نظامی برای پشتوانه دیپلوماسی می خواهید استفاده كنید، باید گزینه یی باشد كه حاضر به انجامش باشید . درحال حاضر هم آمریكا و هم اسراییل این پیام را می دهند كه اگر لازم شد، گزینه نظامی را مدنظر دارند، به این امید كه یك راه حل دیپلوماتیك را بهمراه داشته باشد.