سه‌شنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۶

آغاز به کار وبلاگ ایران زمین

با سلام ودرود

وبلاگ ایران زمین آغاز بکار نمود

آدرس وبلاگ را میتوانید از

http://iranzaminman.blogspot.com

جستجو نمایید.

اخبار هفتگی مقاومت، افشاگری علیه مزدوران رژیم ضد بشری خمینی، اخبار و رویدادهای جدید علمی، را میتوانید در وبلاگ ایران زمین مطالعه و مرور نمایید
اهداف وبلاگ ایران زمین مبارزهُ بی امان با رژیم ضد بشری خمینی و حمایت ازسازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران و رزمندگان مجاهد خلق در شهر اشرف و کلیهُ اعضاء و هواداران مجاهدین و مبارزین راه آزادی در سراسر جهان میباشد، با حمایت خود از وبلاگ ایران زمین به اهداف عالیهُ مبارزهُ بی امان با رژیم ضد بشری خمینی یاری نمایید
پیروزی و موفقیت شما در مبارزهُ بی امان با رژیم ضد بشری خمینی و دم و دنبالچه های آن آرزوی ماست.--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com