جمعه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۶

سازمان مجاهدین خلق ایران جعل یك حكم ساختگی كه بدستور ولی فقیه درمانده ارتجاع صورت گرفته است,را برملا كرد


سازمان مجاهدین خلق ایران جعل یك حكم ساختگی كه بدستور ولی فقیه درمانده ارتجاع صورت گرفته است,را برملا كرد.


سازمان مجاهدین خلق ایران جعل و تزویر مذبوحانه رژیم آخوندی را در یك حكم ساختگی برای جلب رهبری مقاومت كه بدستور ولی فقیه درمانده ارتجاع صورت گرفته است, برملا كرد।سخنگوی دفتر اروپایی مجاهدین در اسلو اعلام كرد : رژیم آخوندی و مزدورانش در عراق در روزهای گذشته تودهنیهای محكمی از هموطنانمان و از جامعه بینالمللی در مورد داعیه ”پیگرد قضایی“ مجاهدان اشرف, دریافت نمود। جانشین فرمانده نیروهای چند ملیتی نیز به ساكنان اشرف اطلاع داد كه چنین اظهاراتی ” هیچ پایه و مبنایی در واقعیت ندارد و تنها یك شایعه است و جنبه تبلیغاتی علیه مجاهدین دارد ..........