پنجشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۶

پا بپای علوم روز

گزارشات جدید علمی

لیزر، و سایر سلاحهای الکترونیکی را فراموش کنید، سلاح جدید امواج رادیویی (1)

اینجاست که میتونه دردهای لاعلاج و بی درمان به شمابده، این سلاح توسط ارتش آمریکا در جنگ با عراق بر علیه سربازان عراقی بکار گرفته شده است.

دوربین جدید سکیوریتی (2)

میتونه زیر لباس شما را ببینه و افراد مشکوک را که سلاح با خود حمل میکنند را شناسایی کنه.

خبر جنجال بر انگیز وزارت دفاع آمریکا برای ساختن بمب سکس (گی) (3)

که در آمریکا غوغا بپا کرده، این اسلحه میتونه سربازان دشمن را به فکر سکس و همجنس بازی مشغول کنه تا از جنگ دست بردارند।

اگر از خاطرات بد گذشتهُ خود رنج میبرید، اگر میخواهید که خاطرات بد زندان خود را فراموش کنید، دانشمندان علم طب داروی جدیدی (4)

کشف کرده اند که میتواند خاطرات بد شما را ازحافظهُ شما پاک کند (5).

قابل توجهُ کسانی که از خاطرات بد شکنجه در زندان رژیم ضد بشری خمینی رنج میبرند و میخواهند که خاطرات بد آنها فراموش شود، این دارو که پروپرانولول (6)

نامدارد در دست عرضه میباشد ولی برای کسانی که بیماریهای روحی و روانی دارند ممنوع است.مآخذ

(1) برداشت از سایت پاپیولر مکانیک .

(2) برداشت از سایت گیزمودو دات کام .

(3) برداشت از سایت ک وای دبلیو، سی بی اس نیوز، پنتاگون در فکر ساختن بمب سکس (گی) هست.

(4) برداشت از سایت شصت دقیقه یاهو نیوز ویدیو.

(5) برداشت از روزنامهُ تلگراف لندن.

(6) برداشت از سایت یاهو نیوز.