یکشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۶

داغ و درفش رژیم ضد بشری آخوندی و دولت انگلیس در لندن، ویدیو

شکنجه توسط امواج الکترومگنتیک، امواج مایکروویو، امواج رادیو یی توسط دولت انگلیس در حمایت از زژیم ضد بشری خمینی در لندن، ویدیو!