سه‌شنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۶

ایران زمین من کجاست؟ایران زمین من.


ایران زمین من،


کجاست؟


ایران زمین من،


کجاست؟


ایران زمین من!


اکنون به زیر


نعلین دجالان عمامه دار


ویران گشته است!


ایران زمین من!


کنون در زیر


رگبارهای بی امان


مسلسل دجالان،


خونفشان گشته است!آیا کسی هست؟


آیا دستی هست؟


آیا نفسی هست؟


که مرا یاری کند؟


تا ایران زمین مرا


از این دجالان خونخوار


رها کنیم؟


آیا نفسی هست؟


آیا نفسی هست؟


هم نفس میخواهم!


همرزم.......


دست افشان و پایکوبان .......


تا به به رزم


با این دجاله گان بر خیزد.


هم نفس،


هم رزم،


همراه و یاور من.


کنون باید


به رزم بی امان


با دجالان خونخوار.......


این ملایان خون آشام..........


جلادان خلقم،


برخیزیم.


هم نفس!


هم رزم!


همراه و یاور من


من منتظر،


چشم به راه


یاری توام.


چشم براهم بیش از این مگذار.م طحانی


شهریور 1386

--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com