یکشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۸۶

کنترل افکار توسط رژیم ضد بشری خمینی و دولت انگلیس!

رژیم ضد بشری خمینی و سیستمهای کنترل افکار، استفاده از سلاحهای مضر برای اعصاب، سلاحهای بیولوژیکی، توسط دولت انگلیس و لابیهای آمریکایی آن، ویدیو