پنجشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۶

شکنجه های روزانه توسط دولت انگلیس در لندن در حمایت از رژیم ضد بشری خمینی


شکنجه های روزانه توسط دولت انگلیس در لندن، برای حمایت از رژیم ضد بشری خمینی

امروز چهل و سه روز است که به پایان مهلت شکایت نامهُ من (پتیشن) به دفتر گوردون براون نخست وزیر انگلیس میگذرد و متاُ سفانه تا کنون دفتر گوردون براون از پاسخگویی به شکایتنامهِ من تفره رفته است،

شکنجه های روزانهُ من توسط امواج الکترومگنیک، امواج مایکروویو، سلاحهای مضر برای اعصاب، سلاحهای کنترل افکار در لندن بطور مستمر و مداوم ادامه دارد و به هر کشوری از اروپا و آمریکا مسافرت میکنم بطور مستمر مرا تعقیب میکنند و در هیچ جا از دست اینگونه شکنجه خلاصی ندارم کلیهُ دوستانم به من سفارش میکنند که برای حفاظت خودم از این سلاحها کلاه آلومینیمی که در شکل میبینید استفاده نمایم؟

م طحانی