جمعه، آبان ۱۱، ۱۳۸۶

خروش ایرانیان هوادار مجاهدین خلق ایران در لندن همزمان با تشکیل کنفرانس 5+1خروش ایرانیان هوادار مجاهدین خلق ایران در لندن بر علیه ابقای سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی.

امروز 11 آذر هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت در لندن در مقابل دفتر وزارت امور خارجهُ انگلیس یک تظاهرات پر شوری برگذار نمودند. در شروع تظاهرات در ساعت 10.30 بامداد خبرنگاران و روزنامه نویسان و گزارشگرهای تلویزیونی مختلفی از شبکه های تلویزیونی بی بی سی، آی تی وی و الجزیره و..... اقدام به تهیه عکس و گزارش از تظاهرات هوداران مجاهدین در مقابل دفتر وزارت امور خارجهُ انگلستان نمودند. خروش "مرگ بر رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی"، "مرگ بر احمدی نژاد"، ما خواهان حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی هستیم"، "از رژیم تروریستی ملاها حمایت نکنید"،و "به پیروی از دولت آمریکا ارگانهای سرکوب و ترور رژیم را در لیست تروریستی اروپا قرار دهید"،...... کل منطقهُ محدود در مقابل وزارت امور خارجه را پوشانده بود.

خانم سوسن بغدادچی، حنیفه، آقای حسین فرشید عضو شورای ملی مقاومت، خانم آزادهُ ظابطی، آقای مسعود ظابطی از کانون وکلای انگلستان و سپس آقای حسین عابدینی برای حضار سخنرانی نمودند و از پیروزیهای مقاومت و قرار گرفتن "سپاه پاسداران رژیم"، "نیروی بنام قدس سپاه پاسداران"، یکسری از ارگانها و وزارت دفاع رژیم ملاها، یکسری از بانکهای وابسته به رژیم از طرف دولت آمریکا در لیست تروریستی قرار گرفته و بیان و تثاضای این که دولت انگلیس و اتحادیهُ اروپا نیز به پیروی از دولت آمریکا ارگانهای تروریستی رژیم ضد بشری را در لیست تروریستی خود قرار دهد و اقدام به تحریم این رژیم ضد بشری نماید سخنرانی نمودند.از سوی جمعیت تظاهرات کننده یک هیئت متشکل از نمایندگان انجمنها و کانون های هوادار مجاهدین، با نامه ای در رابطه با خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیهُ اروپا و اقدام به تحریم و در لیست تروریستی قرار دادن ارگانها و نهادهای سرکوب و ترور رژیم به دفتر وزارت امور خارجهُ دولت انگلیس ارائه دادند. این تظاهرات توسط بخش وسیعی از خبرگزاریها مورد توجه واقع شد و خبرگزاریهای متعددی با آقای حسین عابدینی عضو کمیسیون خارجهُ شورای ملی مقاومت مصاحبهُ مطبوعاتی انجام داده و خبر تظاهرات و خواسته های تظاهر کنندگان را گزارش کردند.

محمد طحانی

ایران زمین


Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/