شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۶

چرا کشورهای 5+1 در برخورد قاطع با "آخوند اتمی آینده" این پا آن پا میکنند؟!


چرا کشورهای 5+1 در برخورد قاطع با "آخوند اتمی آینده" این پا آن پا میکنند؟!

روز جمعهُ گذشته 5 کشور قدرتمند جهان و آلمان جلسه ای را در وزارت امورخارجهُ انگلیس برگزار نمودند تا برای برقراری تحریمهای شدیدتر و جدید بر علیه رژیم ضد بشری خمینی تصمیم گیری نمایند. این سومین دور برقراری تحریم های جدی بر علیه برنامه های اتمی ایران آخوتدی میباشد. و ادامهُ تصمیم گیری به هفتهُ آینده و رسیدن گزارش خاویر سولانا و البرادعی رئیس کمیسیون انرژی اتمی موکول کشت. هر شش کشور در تصمیم خود برای برقرای طرح تحریمهای جدید بر علیه آخوندها دچار تزلزل و دوگانگی میباشند و سالیان سال است که برای برخورد قاطع با این رژیم یاغی و تروریست پرور دچار دودلی و این پا به آن پا کردن هستند. از صدور تروریست و ارتجاع خلص اسلامی به کشورهای منطقه و جهان توسط این رژیم ضدبشری هراسانند و زمینه را برای صدور امواج گستردهُ تروریست به کشورهایشان فراهم نموده و قدرت و توانایی برخوردی قاطع و همه جانبه با این امواج ترور و وحشت به دنیا توسط این رژیم ضدبشری را از دست داده اند. بیدلیل نیست که این رژیم پلید تمام نیرو و هم و غم خود را برای دست یابی به بمب اتم برای بقای خود و تکثیر بمب اتم به کشورهای مرتجع جهان به هر دری میزند که از غافلهِ کشورهای دارای انرژی اتمی و بمب اتم عقب نماند. در ایران با اختصاص دادن انبوهی امکانات مالی و تشکیل و راه اندازی سایتهای گستردهُ اتمی علنی و مخفی و بکارگیری اطلاعاتی که از طریق مهندسین اتمی شوروی متلاشی شده و مهندسین اتمی پاکستان و چین و با راه اندازی انبوهی کانالهای زیر زمینی مخفی در جاهای مختلف ایران اقدام به راه اندازی سیستمهای دستیابی به بمب اتم نموده است.

حرف اول و سؤال اساسی مردم در زنجیر ایران این است که "ما آخوند اتمی را نمیخواهیم"، "ما از دستیابی آخوندها به بمب اتم هراسانیم و امنیت خود را در خطر میبینیم"، "آخوند بدون اتم سرتاسر دنیا را به صحنهُ ترور و وحشت تبدیل کرده است وای به روزی که به اتم دست یابد!"، "امنیت و سلامت ما در دسترسی این آخوندها به بمب اتم در تهدید قرار گرفتن در مقابل امواج تشعشع یافته از این نیروگاه ها در شرایط بروز سانحه در خطر میدانیم"، "به هیچ عنوان نمیخواهیم که آخوند اتمی داشته باشیم"، کشورهای مترقی جهان و رهبران این کشورها باید شرایط مردم ایران را در مبارزه بر علیه "آخوند اتمی" درک نمایند و با سریعترین و جدی ترین شکل ممکن در دستیابی این پلیدان به بمب اتم جلوگیری نمایند. تا فرصت از دست نرفته از هیچ اقدام عاجل بر علیه این تروریست پرورها و صادر کنندگان تروریست به دنیا جلوگیری نمایید. سران ترور و وحشت جهانی را در لانه هایشان به کمین بیندازید و آنان را به سزای اعمال صدور ترور و وحشت به جهان به اشد مجازات برسانید. فراموش نکنید که این رژیم پلید و تروریست پرور بدون داشتن بمب اتم و بدون در نظر گرفتن آمار عملیات تروریستیشان در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین چهار صد و پنجاه عمل تروریستی در سطح جهانی داشته است! پس وای به روزی که این سرانگشتان ترور و وحشت به بمب اتم دست یابند! آن وقت است که تمام دنیا و کشورهای جهان را به چالش طلبیده و نیروهای انتحاری و شهادت طلب خود را با بمب اتم به این کشورها سرازیر نمایند تا بنا به گفتهُ امام دجالشان "دنیا را از شر شیاطین و منافقین و معاندین اسلام" پاک نماید! آنوقت هیچ کس در هیچ شرایطی و در هیچ کجا امنیت و آرامش نخواهد داشت و در کل جهان این رژیم پلید امنیت و سلامت را به سخره خواهد گرفت. ترس از تلافی و اقدامات تروریستی این رژیم پلید بس است و جواب دقیق و واقعی به این رژیم برخورد سریع و قاطع و دقیق میباشد. تا دیر نشده با اقداماتی قاطع با این رژیم تروریست پرور به مقابله برخیزید و آنان را در خانه هایشان به کمین بیاندازید و به سزای اعمال تروریستی و جنگ طلبیشان برسانید. همین حالا دست بکار شوید، فردا خیلی دیر خواهد بود. بهوش و بگوش تا دیر نکنید.

محمد طحانی

ایران زمین

Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com