سه‌شنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۸

همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند


همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند

زینت میرهاشمی

به قتل رساندن محسن روح الامینی فرزند مشاور محسن رضایی، در زیر شکنجه، باعث موضع گیری در بین پایوران حکومت شد. این موضوع بار دیگر شکاف درون هرم قدرت را بیشتر کرد. خامنه ای و شاهرودی موضع گرفتند. در خبرها آمده است دو معاون وزیر و چندین کارشناس تا حد مدیر کل نیز در وزارت اطلاعات به همراه وزیر اطلاعات از سمتهای خود برکنار شدند.

شکنجه و کشتار مخالفان سیاسی رژیم، طی سه دهه راهکار حکومت دیکتاتوری برای بقا و امنیت بوده است.

معاون مرتضوی جنایتکار، روز دوشنبه 5 مرداد اعلام کرد که:«ما زندانی تحت عنوان زندانی سیاسی در زندانهای کشور نداریم.» این گونه سخن پراکنیها کپی حرفهای تمامی مستبدان است که این بار به شکل مضحکی بیان می شود.

این بار تمامی جنایتهای سرکوبگران در تمام دنیا منعکس شده است. مردم ایران با حرکت خودشان مانند خورشید درخشیدند و حرارت آن جهانی را تکان داد.

کمیته ای از مجلس نشینان برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان تشکیل شده است. این کمیته به دلیل موقعیت افراد آن بی طرف نیست. سیاست جدا کردن زندانیها به اغتشاش گر و یا غیر اغتشاشگر حربه ای شکست خورده است. مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم روز دوشنبه 5 مرداد گفت:«کسانی که اکنون در بازداشت هستند به دو دسته تقسیم می شوند.»

شاهرودی رئیس قوه قضائیه در همین روز بر این تقسیم بندی صحه گذاشت. برای تحقق شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» باید از همه ابزارهای ممکن برای فشار به رژیم استفاده کرد. کمیته ای بی طرف، خارج از نهادهای حکومتی و زیر نظارت نهادهای بین المللی باید برای بررسی وضع دستگیرشدگان، به قتل رسیدگان و زندانیان سیاسی تشکیل شود. آمران و عاملان این شکنجه ها و جنایتها باید محاکمه شوند. زندانیان سیاسی با هر گرایشی که دارند باید آزاد شوند. یاری رساندن به خانواده های زندانیان سیاسی و مفقود شدگان و حمایت از آنها در تجمع های اعتراضی هر روزه شان برای آزادی همه زندانیان سیاسی یک وظیفه انسانی است.

برخی از مطالب نبردخلق شماره 289 - اول تبر 1388

یادداشت سیاسی