پنجشنبه، تیر ۱۱، ۱۳۸۸

Bim va Omid dar jonbesh

 

جنبش سترگ اخیر با نمایش قدرت توده های بجان آمده، رعشه بر اندام دشمنان مردم ما انداخت و تضادهای درونی کمپ جنایتکاران حاکم و ماهیت ضد خلقی آنان را هر چه عریانتر به نمایش گذارد. این امر در خدمت رشد آگاهی انقلابی مردم ما قرار دارد.  اما یکی از برجسته ترین نتایج این جنبش را می توان در بر ملا کردن عدم مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی نه فقط در میان خود مردم ایران بلکه در سطح جهانی مشاهده کرد. این جنبش  "شیرینی" رأئی را که با دغلکاری از مردم گرفته شده بود، به "زهری" در کام خامنه ای تبدیل کرد و با نشان دادن این که رژیم فاقد پایگاه مردمی است و به خصوص با عیان ساختن  شدت نفرت عمومی از خامنه ای در سطحی بسیار فراتر از قبل، بر شدت بحرانی که حکومت جمهوری اسلامی امروز در چنبره آن گرفتار شده  و در میان آن دست و پا می زند، افزود. این خود یک پیروزی برای جنبش اخیر می باشد. برای مطالعه کامل این مقاله، لطفا به پیوست مراجعه نمائید.

Chenan-che az daryaft-e email-haye man ke serfan janbeh-ye etela-resani darand, khoshnood nistid, lotfan etela dahid ta email-e shoma ra hazf konam.

Sepas

RaminView your Twitter and Flickr updates from one place – Learn more!