پنجشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۸۹

از اعتصاب عمومی در کردستان حمایت می کنیم


اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
اعدام 5 مبارز راه آزادی را محکوم می کنیم

فراسوی خبر ... پنج شنبه 23 اردیبهشت

از اعتصاب عمومی در کردستان حمایت می کنیم

جعفر پویه

رژیم ددمنش و جنایتکار جمهوری اسلامی به سردستگی رهبر جنایت پیشه اش، علی خامنه ای در سپیده دم روز 19 اردیبهشت بار دیگر اوج رذالت و بی شرمی خود را به نمایش گذاشت و پنج تن از فرزندان رشید مردم ایران را به چوبه دار سپرد. جنایتکاران خزیده زیر عبای ولی فقیه ددمنش برگ ننگین دیگری بر کارنامه یکسره سیاه و تبهکارانه خود افزودند و نشان دادند که در برابر موج آزادیخواهی فرزندان مردم ایران از هیچگونه جنایتی فروگذاری نمی کنند.
عمل ددمنشانه رژیم اسلامی موجی از تنفر و انزجار را در سراسر میهن برانگیخت، همزمان شمار زیادی از ایرانیان تبعیدی در سرتاسر گیتی دست به اعتراض زدند و به اشکال مختلف انزجار خود را از ددمنشی و خونریزی رژیم ولایت فقیه به نمایش گذاشتند.
در اعتراض به جنایت سازمان یافته رژیم جمهوری اسلامی و برای همدردی با خانواده شهدای آزادیخواهی که به دست جلادان بی شرم ولایت فقیه جاودانه شدند، روز پنج شنبه شمار زیادی از سازمانها و نهادهای سیاسی و اجتماعی دعوت به اعتصاب عمومی در کردستان کرده اند. ما نه تنها از این اعتصاب پشتیبانی می کنیم بلکه، به عنوان بخشی از مردم ایران و سازمانی با پیشینه ای خونبار در مبارزه برای آزادی و دموکراسی، خود در این اعتصاب فعالانه شرکت می کنیم. ما همه فعالان سیاسی و اجتماعی، همه زنان و مردان آزادیخواه و همه آنانی که دل در گرو ایرانی آباد، آزاد و دموکراتیک دارند را فرا می خوانیم تا به این اعتصاب بپیوندند.
اعتصاب عمومی به فراخوان بسیاری از سازمانها و نهادهای سیاسی اجتماعی در شهرهای کردستان برپاست. اما ما همزمان از همه مردم ایران، به ویژه کارگران و سازمانها و نهادهای کارگری، از جوانان و دانشجویان، از زنان و مردان آزادیخواه و ظلم ستیز در جای جای ایران می خواهیم تا در همبستگی با این موج اعتراضی به هرگونه که می توانند با هم میهنان کرد مان همراه شوند.
فرزاد کمانگر، فرزند دلیر مردم ایران و معلم کودکان ماست. شیرین ما به دلیل کرد بودن و بر آوردن فریاد آزادیخواهی به چوبه دار سپرده شد. فرهاد، علی و مهدی همچون سهراب، اشکان، ندا و دیگر جوانانی هستند که رژیم آزادی ستیز و جنایتکار جمهوری اسلامی خون آنان را بر زمین ریخته است. ما با صدای بلند فریاد بر می آوریم: آنانی که دست تعدی به سوی جوانان این مرز و بوم دراز می کنند و آنان را به گلوله می بندند، آنهایی که در بیدادگاه های ضد انسانی، حکم اعدام برای جوانان ما صادر می کنند، آنانی که طناب دار بر گردن سرافراز جوانان دلیر و آزادیخواه ما می افکنند، از خشم کوبنده مردم در امان نخواهند بود. این جنایتکاران و اربابانشان روزی باید تاوان همه خونهای به ناحق ریخته شده جوانان ما را پس دهند.
برای نزدیک کردن آنروز، ما پنج شنبه را به روز نمایش همبستگی همگانی و سراسری در اعتراض به بی شرمیهای رژیم جمهوری اسلامی و ولی فقیه ددمنش و خونخوار آن علی خامنه ای تبدیل می کنیم.
در هر کوی برزن از اعتصاب این روز صحبت کنید. به هر شیوه که می توانید دوستان و آشنایان خود را دعوت کنید تا در این روز بر سر کار خود حاضر نشوند. در اتوبوس و تاکسی، در مدرسه و اداره، در خیابان و مغازه، در هرجا که می توانید خبر اعتصاب سراسری را پژواک دهید و مردم را تشویق به همراهی با این موج اعتراضی کنید. امروز همه ایران، کردستان است. این روز همه پسران ایران، فرزاد هستند، این روز همه دختران ما، شیرین اند و سرتاسر میهن ما باید فریادی یکپارچه علیه ظلم و ستم و بیداد رژیم ولایت فقیه باشد.
ما با اتحاد خود، ما با همبستگی خویش، با در کنار یکدیگر ایستادن و فریاد بر آوردن یکصدا، به سوی آزادی و دموکراسی می رویم. گام اول در این راه یکپارچه بودن ماست، از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان، از گیلان و مازندران تا دشتهای خوزستان همه یکصدا با مردم کردستان همراه شویم تا داد خود را از بیدادگران ظالم و خونخوار بستانیم.
پر توان باد همبستگی خلق در مبارزه با استبداد مذهبی خونریز و قاتل ولایت فقیه!