پنجشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۰

هنرمند برجسته مقاومت ایران، منوچهر سخایی، در آمریکا درگذشت

هنرمند برجسته مقاومت ایران، منوچهر سخایی، در آمریکا درگذشت

پنج‌شنبه، ۰۸ اردی‌بهشت ۱۳۹۰ / ۲۸ آوریل ۲۰۱۱
AddThis Social Bookmark Button
رئیس جمهور برگزیده مقاومت این فقدان بزرگ را تسلیت گفت.
خانم مریم رجوی هم چنین گفت: منوچهر سخایی با بیش از نیم قرن فعالیت و شهرت هنری، پرستوی هنر ایران، از مفاخر مقاومت، روزنامه نگار حرفه ای، خواننده ”پرستو“ به یاد برادرش سرگرد محمود سخایی، شهید کودتای ۲۸ مرداد بود. سخایی از شیفتگان اشرف بود و در آخرین پیام هایش، بیش از حال خود و بیماری جانکاهش، دل مشغول مجاهدان اشرف بود.
هنرمند برجسته مقاومت ایران پس از سه دهه تبعید، بامداد امروز در کالیفرنیا پس از چند سال مقاومت در برابر بیماری سرطان، در سن ۸۰ سالگی درگذشت.