چهارشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۰

مثلث شوم "اوباما، احمدی نژاد خامنه ای، مالکی" وکشتار "مجاهدین بی سلاح"!.

مثلث شوم "اوباما، احمدی نژاد خامنه ای، مالکی" وکشتار "مجاهدین  بی سلاح"!.
 
اوباما که با شعار "تماس و رابطه زدن با احمدی نژاد" در تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد در طول این مدت از ریاست جمهوریش بجز "تحریمهای بچه ترسون بر سر پروژۀ اتمی رژیم ملا، پاسداری و بعضآ موارد تروریستی" هیچ موضع مشخص و قابل قبول علیه رژیم نگرفته؟! و در طول این مدت در عمل و با "سکوت در مقابل اعدامها، سرکوب تظاهرات و..." دقیقآ آب به آسیاب اعمال ضد خلقی رژیم ملا، پاسداری انداخته است"!.
در رابطه با مجاهدین و ساکنین کمپ اشرف نیز با سکوت خود، و عدم رفع برچسب تروریستی راه رابرای کشتار مجاهدین باز نموده و با "خنجری از پشت به مجاهدین خلع سلاح شده ودادن مسئولیت کمپ اشرف به نیروهای عراقی و مالکی که نوچۀ رژیم ملا، پاسداریست" وارد مرحلۀ جدیدی از نابودی تام و تمام مجاهدین اسیر و دادن یک برگ سبز دیگری به {خامنه ای، احمدی نژاد، مالکی} شد. در این راستا کار به جایی کشیده که عملیات کشتار "جنایت علیه بشریت در 19 فروردین 1390 " در زمان حضور سران دولت "اوباما (رابرت گیتس، وزیر دفاع اوباما) انجام میگیرد"!؟ و در مقابل تمامی انعکاسات و محکوم نمودن این جنایت، در زمان حضور وی در عراق، آقای گیتس"از مالکی تقاضای خویشتنداری" میکند!؟ انگار که این "نیروهای ضد خلقی مالکی بودند که مورد هجوم مجاهدین" قرار گرفته اند!؟
رژیم پلید ملا، پاسداری که "طراح و خط دهندۀ این جنایت علیه بشریت" است، از مالکی میخواهد که "بیشتر و بیشتر از مجاهدین کشته بگیرد"!.
این "مثلث شوم" همگی با پز داشتن حمایت داخلی و با انبوهی از تقلب {کودتای خامنه ای برای رئیس جمهور کردن مجدد احمدی نژاد، و کمبود  آرای کافی حزب مالکی  و تبانی او با دیگر نیروهای وابسته به رژیم در عراق و کمک و خط دادن رژیم برای دوباره نخست وزیر شدن وی علیرغم برتری آرای حزب رقیب و برچسب لیست تروریستی آمریکا و عدم التزام آقای "اوباما و دولتش" به رآی دادگاه آمریکا برای لغو برچسب و...") در رآس حکومت قرار گرفته اند، در "مثله و نابود کردن دشمن شمارۀ یک خود یعنی مجاهدین خلق" با هم به رای زنی برای اینکه چه عملی (از نظامی، سیاسی، اقتصادی و..) بر علیه مجاهدین ورق را رقم بزنند از یکدیگر سبقت میگیرند. و هر سه رئوس این مثلث پلید "خود وارد پاسخگویی به این جنایت علیه بشریت" نمیشوند و افراد دست چندم را وادار به پاسخگویی میکنند "که در زمان لازم خود را تبرئه نمایند!".
اگر این مثلث پلید سعی در نابودی مجاهدین بی سلاح شهر اشرف دارند مجاهدین را که از جنگ باکی نیست و همانطور که رهبر انقلاب "آقای مسعود رجوی در گفتگو با مجاهدین شهر اشرف گفت: ("ما که در بند جا و مکان نیستیم)". ... و از بدو این پروسه دائم میگوییم:"( بیا، بیا، بیا،.")، و... "(مائیم که تعادل این جنگ نابرابر را رقم میزنیم نه مالکی و رژیم)"و.... و "(به این مقاومت شما که نه سلاح دارید و نه تجهیزات، به این میگویند فتح مبین .....).
رادیو ها و بلند گوهای این مثلث شوم "رادیو آمریکا، رادیو بی بی سی، رادیو فردا، و تمامی بلند گوهای رژیمهای ایران و عراق" کف بر لب آورده و سر این مقاومت پاکباز، "آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدۀ مقاومت"را به مسلخ خود میبرند و آنها را مسبب این "جنایت علیه بشریت" میدانند نه مالکی "عامل اجرای دستورات سپاه قدس رژیم پلید ملا، پاسداری" و آمریکا؟!. و گوئیا که تمامی اقدامات رهبران مجاهدین برای یافتن راه برون رفت از این "مهلکۀ سهمگین اسارت 3400 عضو مجاهدین از عراق در طول این 7 سال هیچ بوده است"!
باید که در این رابطه "مزدور مالکی، عملۀ رژیم در عراق" را هدف قرار داد و در مقابل هر عمل وی نقش رژیم ملا، پاسداری و (آقای اوباما) را در تمامی مجامع متمدن دنیا برملا کرد و نقش آنها را در این جنایت علیه بشریت بر روی میز سران و رهبران کشورها و مجامع حقوق بشری و متمدن و تآثیر گزار جهان گذاشت. نمایندگان شما در شهر و کشوری که ساکنید ( در اروپا، آمریکا، آسیا و...)، سازمان ملل متحد، صلیب سرخ و هلال احمر و هر کس که با شنیدن آن دست به کار، عملی در حمایت از مجاهدین بی سلاح شهر اشرف میشود را آگاه نماییم و لحظه ای از این حق خود و مجاهدین اشرف کوتاهی نکنیم. باید که تقاضای "به دادگاه کشاندن مالکی این عملۀ رژیم ملا، پاسداری در رابطه با جنایت علیه بشریت در (عملیات فروغ ایران و فروغ اشرف) را بر سر میز تمامی رهبران جهان و مجامع حقوق بشری، ارگانهای مستقل و آزاد ببریم و سر مویی از آن کوتاه نیاییم تا مسئلۀ اشرف تعیین تکلیف شود.....
سکوت در این رابطه یعنی"تآیید این جنایت علیه بشریت". اگر به سن و سال و زندگینامۀ 34 شهید "فروغ اشرف" نگاهی بیندازید مطمئن میشوید که مجاهدین در این عملیات چه فدیه های گرانبهایی را پرداخت کردند" و این نشانۀ بلوغ ایدئولوژیکی مجاهدین میباشد.
این مثلث شوم فقط و فقط با افشاگری شما دوستان و هوادارن مجاهدین وفدایی، آزادیخواهان ومبارزین واقعی ایران زمین دربند قابل مهار شدن و به میز محاکمه کشیدن مسئولین این جنایت امکان پذیر است و بس.
چراغ سبز آمریکا، "اوباما، گیتس" را در مورد این جنایت علیه بشریت، هرگز از قلم نیندازید و در همه جا متذکر شوید.
 امپریالیسم و ارتجاع دو روی یک سکه اند و با خورشید درخشان آگاهی توده ها محو و نابود خواهند شد.
پیروز باشید.
ایران زمین.