سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۰

"بیائیم سر (افعی مجاهد خوار) را بکوبیم به سنگ".

"بیائیم سر (افعی مجاهد خوار) را بکوبیم به سنگ".
شنیدنی و عبرت انگیز است!. درست بعد از تقریبآ حدود دو هفته بعد از هجوم جنایتکارانۀ نیروهای مالکی به اشرف (5 اردیبهشت 90)، وزیر دادگستری عراق "حسن حلبوص حمزه الشمری" به ایران میرود و با "مرتضی بختیاری" وزیر دادگستری رژیم ملا، پاسداری "قرداد استرداد مجرمین" بین دو کشور را امضاء مینماید.! هنوز خون شهدای "مجاهدین اشرف" بر زمینهای شهر اشرف میجوشد که این قرار داد امضاء میشود.! "دلیل حملۀ 19 فروردین به اشرف و گرفتن 35 شهید و 350 مجروح را در این ملاقات بین قاتلین رژیم ملا، پاسداری و دولت دست نشاندۀ (آمریکایی، اسلامی، اخوان المسلمین عراق) در عراق را بهتر درک نمایید!.
قند در دل آب کردن "آخوند غلامحسین اژه ای"را هم در کنفرانس مطبوعاتی بعد از این ملاقات داشته باشید که چگونه نقشه های پلید و شیطانی رژیم ملا، پاسداری را رو آب میریزد که "تروریستهایی که هم در ایران و هم در عراق پروندۀ تروریستی دارند از (جمله اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران در شهر اشرف)" که از بدو "انقلاب اسلامی به عراق فرار کرده اند را تحت تعقیب قرار داده و دستگیر و به ایران مسترد نمایند".! ظاهرآ این قرارداد دو طرفه "برای استرداد مجرمینی است که غیر قانونی از مرز دو کشور گذشته اند میباشد"!.
در اینجا باید "جرم" را معنی نمود. "جرم عبارت است از حرکتی، عملی، کرداری و رفتاری که یک فرد بر خلاف قوانین کشور مطبوعش انجام میدهد" میباشد. حال بیایید و دولتهای ایران و عراق را در ترازوی "دولتی مردمی و دمکراتیک بسنجید" تا به یقیین برسید که "آیا آنها پایگاه واقعی مردمی را دارند یا نه"!؟
ایران: "از بدو برقراری جمهوری اسلامی تمامی دولتهای دمکراتیک جهان، رهبران دمکراتیک جهان، احزاب مترقی دنیا و مجامع حقوق بشری بطور مدام و هر ساله پروندۀ قطوری از اعمال ضد خلقی و ضد بشری این رژیم را ثبت و منتشر نموده اند، سالی نیست که کمیسیون حقوق بشرملل متحد، رژیم را در لیست کشورهای ناقض حقوق بشر قرار ندهد و قطعنامه برایشان صادر ننماید"، پس دولت جمهوری اسلامی ملا، پاسداری از آنجا که مردمی و دمکراتیک نیست (حق تعریف جرم) را ندارد چون "مجرمان معرفی شده از طرف این رژیم همانا انقلابیون و مبارزین و مخالفین سیاسی آنها هستند و نه مجرم با تعریف واقعی جرم"! زیرا با عملکرد رژیم، "این رژیم پلید ملا، پاسداریست که مجرم دولتی واقعی است"!.
عراق: دولت دست نشاندۀ "آمریکایی"، "حزب الدعوۀ عراق،که جنایتکاری همچون نوری مالکی" در عراق که با همدستی نیروهای وابسته به رژیم ایران وبا خط دادن مستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران رژیم آخوندی برای بار دوم صندلی نخست وزیری عراق را به دست گرفت، از سوی تمامی نیروهای واقعآ انقلابی عراق مورد تنفر است و تظاهرات مستمر در اکثر شهرهای عراق را در طول مدت ریاستش شاهد هستیم، با این برداشت به این نتیجه میرسیم که "دولت مالکی مردمی و دمکرات نیست و دارای "سیستم جرم دولتی میباشد". پس قرارداد "استرداد مجرمین بین دو دولتی که بر "سیستم تروریسم دولتی و جرم دولتی" استوار هستند برقرار گشته و "مطلقآ بر مبنای مجرمان دو دولت ضد خلقی استوار است"! و دقیقآ طرحی ضد خلقی است.
خبرگزاریهای جهان تمامی جوانب آنرا بازگو کردند ولی اگر با دیدی "فوق الذکر وارد تبیین این قرارداد شویم میبینیم که "هدف تبادل نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران موجود در کمپ اشرف (در وحلۀ اول)و تدارک حملۀ جنایتکارانه ای دیگر به اشرف و سپس پرداختن به سایر احزاب و گروههای سیاسی ایرانی موجود در عراق (مرحلۀ دوم) میباشد".!
حال اگر "دیدار آقای گیتس از عراق را همزمان با حملۀ جنایتکارانۀ مالکی به اشرف در 19 فروردین را هم اضافه نمایید" میبینید که "مثلث شوم (اوباما، احمدی نژاد- خامنه ای، مالکی) قدم به قدم و بسیار زیرکانه خط رابطه زدن با یکدیگر را پیش میبرند"!. آقای "اوباما دقیقآ دیپلماتیک و ماهرانه خط سیاسی خود با رژیم پلید ملا، پاسداری را پیش میبرد و با یکی به نعل زدن، (فشارهای تحریم اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک به رژیم ایران) و یکی به میخ،(فرستادن نمایندگان دولت دست نشاندۀ خود در عراق برای بستن قراردادهای مختلف)را ماهرانه به پیش میبرد و بهای این رابطه زدن را از جیب دشمن  اصلی دو دولت ایران و عراق (اعضاء مجاهدین خلق ایران) میپردازد"!. نگاهی به شهدای مجاهدین خلق ایران در زمان بمبارانهای ارتش آمریکا و ربودن اعضای آنها در داخل عراق و حملۀ جنایت کارانۀ سال 89 و 19 فروردین 1390 به اشرف، مبنای روشنی از بهایی است که "مجاهدین مستقر در شهر اشرف" در این زمینه پرداخته اند و شاخص این ادعاست!. سه دولت ایران، عراق و آمریکا مجاهدین خلق ایران را همچون "مرغ، هم در عزا سر میبرند هم در عروسی"!....
با این تفاسیر "باید که سر این افعی مجاهد خوار را کوبید و نشانه گرفت". رژیمهای ایران و عراق عاملین اصلی این جرثومۀ (مجاهد خواری) هستند و آمریکا نقش خود را به خوبی و زیرکانه در این زمینه به پیش میبرد!. نگاهی کوتاه به "اتفاقاتی که اشاره کردم و موضع گیری دولت آمریکا در بارۀ آن ما را به این یقیین میرساند". آخر مگر نه این است که "سکوت و بی عملی در مقابل جنایت علیه بشریت دولتین ایران و عراق علامت رضاست"!؟. پس چرا "دولت آمریکا دائمآ سکوت میکند"؟! و علی رغم حکم دادگاه آمریکا "برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران"را ملغی نمیکند و با اینکار "دست دو دولت ایران و عراق رابرای کشتار مجاهدین خلق، بویژه مجاهدین مستقر در اشرف که (شامل افراد حفاظت شدۀ تحت کنوانسیون چهارم ژنو)، هستند را باز میگذارد"!.... این "اژدهای سه سر (مجاهد خوار) را بشناسید"!.
ارتجاع در درخشش خورشید فروزان آزادی و آگاهی محو و نابود خواهد شد.
پیروز باشید.
ایران زمین.