یکشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۰

11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر بر تمامی کارگران ایران زمین و جهان مبارک باد. پیش بسوی اتحاد تمامی کارگران جهان.

11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر بر تمامی کارگران ایران زمین و جهان مبارک باد. پیش بسوی اتحاد تمامی کارگران جهان.