سه‌شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۸

این شعله سر خاموشی ندارد


این شعله سر خاموشی ندارد

زینت میرهاشمی

با نزدیک شدن به 13 آبان، سرکردگان سپاه و نیروی انتظامی از ریز و درشت، با سخن پراکنیهای شدید و غلیظ، به مردم هشدار می دهند که در صورت دادن شعارهای غیر حکومتی، سرکوب خواهند شد. ابزارهای اعمال فشار رژیم برای سرکوبی مردم در روز 13 آبان، در اشکال خشونت آمیز خود را به نمایش می گذارد. در مقابل سلسه رویدادهای یک ماهه اخیر در دانشگاهها و ایستادگی شجاعانه دانشجویان پیام روشنی مبنی بر عدم تاثیرگذاری ابزارهای سرکوب دارد.

روز دوشنبه 11 آبان، دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مزدور برو گمشو و ... و بالابردن کفشهای خود به حضور صفار هرندی وزیر ارشاد رژیم اعتراض کردند. این گماشته رزیم در برابر هو کردنهای دانشجویان مجبور به قطع سخنرانی و ترک سالن شد.

در رویدادی دیگر، دانشجویان دانشگاه شریف دست به اعتصاب غذا زدند. دانشجویان این دانشگاه با شعارهای خود علیه رژیم، شامل بسیجی حیا کن- دانشگاه را رها کن و مرگ بر دیکتاتور، حمایت خود را از محمود وحیدنیا اعلام کردند.

روز دوشنبه 11آبان، گروهی از مادران و خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی در میدان بهارستان تهران دست به گردهمایی اعتراضی زدند. و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.

تداوم حرکتهای اعتراضی و استفاده به موقع و آگاهانه از همه فرصتها و امکانات در خیابانها و یا دانشگاهها، آرامش را بر مزدوران ولی فقیه بر هم زده است. 13 آبان بار دیگر جلوه جنبشی از زنان و مردانی است که دیگر حاضر نیستند همچون گذشته زندگی کنند و نیز حکومتگراتی که دیگر قادر نیستند با فرمان سرکوب، مردم را ارعاب کنند و چون گذشته حکومت کنند.