سه‌شنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۸

دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور سال تحصیلی را آغاز کردند


دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور سال تحصیلی را آغاز کردند

زینت میرهاشمی

دیروز دوشنبه 6 مهر قرار بود با حضور وزیر علوم، سال تحصیلی جدید طی مراسمی در محل کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران آغاز شود. اما هزاران تن از دانشجویان دانشگاه تهران با تجمع در مقابل کتابخانه مرکزی و سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر دیکتاتور»، «دولت کودتا، استعفا استعفا»، «دانشجوی زندانی ازاد باید گردد»، «ندائیم، سهرابیم، ما همه یکصدائیم»، «شکنجه، تجاوز دیگر اثر ندارد» و.....اقدام به تجمع و راهپیمایی کردند. سایت حکومتی عصر ایران طی گزارشی محوطه مرکزی دانشگاه تهران را «ناآرام» اعلام کرد و نوشت:« تلاش ماموران بر این است که دامنه تجمع به بیرون دانشگاه کشیده نشود.»

تعداد محدودی از دانشجویان بسیجی طی یک مانور مفتضح سعی به برگزاری گردهمایی در حمایت از پاسدار احمدی نژاد نمودند که در موج دانشجویان معترض بساط خود را جمع کردند.

دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه سنت 16 آذر و 18 تیر این بار نیز فریاد آزادیخواهی مردم ایران را بازتاب می دهند. دانشجویان گفته بودن که «دانشگاه باز بشه، ایران قیامت میشه» و دیروز دانشجویان دانشگاه تهران با گرایشهای گوناگون به عهد خود وفا کردند و به قیامها و خیزشهای مردم ایران ابعاد جدیدی دادند.

یکی از شعارهای دانشجویان مربوط به پروژه اتمی رژیم چنین بود:«دیکتاتور هسته ای، بگیر بخواب خسته ای.» این شعار نشان می دهد که دانشجویان ایران سیاست هسته ای رژیم را در پیوند با دیکتاتوری ارزیابی می کنند.

از تظاهرات دیروز دانشجویان دهها فیلم که به وسیله خود دانشجویان تهیه شده بود به سراسر جهان مخابره شد.

بر اساس گزارشهای خبری تنی چند از دانشجویان در هنگام خروج از دانشگاه توسط نیروهای سرکوبگر ضد شورش دستگیر شدند.

در رویدادی دیگر تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی روز دوشنبه 6 مهر در مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند. آنان خواستار آگاهي از وضعيت سلامتي وابستگان خود و ملاقات با آنان شدند. همچنین تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی به بیدادگاه ارتجاع اسلامی مراجعه کرده و هواستار آزادی عزیزان خود شدند.