دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۸

هواداران مجاهدين سالگرد درگذشت پدر طالقانى را گراميداشتند

هواداران مجاهدين سالگرد درگذشت پدر طالقانى را گراميداشتند
هواداران مجاهدين بمناسبت سالگرد درگذشت پدر طالقانى بر مزار وى حاضر شدند و حلقه گلى را از طرف مجاهدان اشرف نثار آن كردند.
آنان هم‌چنين بر مزار شهداى قيام سراسرى گلگذارى كردند.
از سوى ديگر، بمناسبت چهلم شهداى فروغ ايران در اشرف، هموطنان تصاوير اين شهدا را كه مزين به حلقههاى گل بود، در بهشت زهرا نصب نمودند. همزمان با اين اقدام سرود «پيكر بىشكست» از بلندگو پخش مىشد.