یکشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۶

مردم دلیر، خلق قهرمان ایران زمین، به تحریم سراسری انتخابات این رژیم پلید بر خیزید

ایرانیان دلیر و آزاده، خلق دلیر و مقاوم ایران زمین، به تحریم سرتاسری خیمه شب بازی انتخابات این رژیم پلید آخوندی، پاسداری بر خیزید!! فرصت قیام بر علیه این رژیم پلید را از دست ندهید
Problems viewing videos?

Download latest Windows Media Player