یکشنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۷

یادداشت هفته
هجوم به منازل شخصی مردم از «قله های افتخار» حکومت
زینت میرهاشمی


سال جدید با سرکوب و فشار بر مردم آغاز شده است. پاسدار اسماعیل هادی از سرکردگان نیروی انتظامی از اجرای طرح «رعد» در تهران و تعدادی از شهرستانها طی دو روز گذشته خبر داد. وی اجرای این طرح سرکوبگرانه به طور ویژه و جدا از «وظایف روزمره نیروی انتظامی» دانست. (ایرنا 7 فروردین)
در پی اجرای این طرح در تهران طی دو روز، 30 نفر دستگیر شدند. مسئولیت اجرای طرحهای جدید سرکوبگرانه در خیابانها را نیروی انتظامی به عهده گرفته است. در رویدادی دیگر پنجشنبه 28 مارس سازمان دیده بان حقوق بشر طی گزارشی به دستگیری افرادی در شهر اصفهان در میهمانیهای خصوصی اشاره کرد و آن را محکوم کرد. این دستگیریها به بهانه اعمال «غیر اخلاقی» صورت گرفته است. بر اساس این گزارش جرم این افراد روابط همجنسگرایانه و نوشیدن مشروبات الکلی است.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «نظام سرکوبگرانه ایران با کنترل لباس، رفتار و زندگی شخصی مردم ناقض حقوق بنیادین است.» این افراد بدون دسترسی به وکیل در حبس به سر می برند. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر می افزاید «پلیس بسیاری از این افراد را تا کمر لخت کرده و سپس به ضرب و شتم انها پرداخت تا جایی که پشت و صورتهایشان پر از خون شد..» گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر ادامه می دهد که:«در ایران برای برخی از مردم، جاسوس پشت پنجره اتاق خواب و یا صدای در ممکن است به معنای خطر حکم مرگ باشد.»
نفوذ به خصوصی ترین بخش زندگی مردم و دخالت در نوع زندگی خصوصی انسانها آن هم به جرم مسائل «اخلاقی» از طرف پایوران رژیم که خود کارنامه «اخلاقشان» در تجاوز به حقوق مردم نکبت بار است صورت می گیرد. این دستگیرها و فشارهای سرکوبگرانه از بارزترین نمونه های نقض حقوق بشر و شدیدا محکوم است.

فراسوی خبر ... یکشنبه 11 فروردین